DO kraja godine će o trošku Grada, u četvrti pokušaj vantelesne oplodnje ući 100 parova, a za ove namene iz gradske kase biće izdvojeno 30 miliona dinara, potvrdila je za "Novosti" dr Vera Dražić, sekretar za zdravstvo. Javni poziv za prijavljivanje parova objavljen je u petak, a dokumentacija se podnosi do 7. oktobra.

Pravo da konkurišu imaju bračni i vanbračni partneri koji imaju prebivalište u Beogradu najmanje godinu dana pre podnošenja prijave. Uslov je i da žene nisu rađale, da iza sebe imaju tri neuspela pokušaja VTO, kao i da nisu starije od 45 godina. Kandidati moraju podneti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenje navedenih uslova - potvrdu RFZO ili zdravstvene ustanove o tri bezuspešna pokušaja VTO, kao i potpisanu izjavu žene da nije rađala.

Takođe, neophodni su originali ili fotokopije - izvoda iz matične knjige rođenih za ženu, izvod iz matične knjige venčanih ili overena izjava o zajedničkom životu u vanbračnoj zajednici, potvrda o prebivalištu, fotokopija nečipovane ili očitane lične karte za oba partnera, dokaz o visini prihoda...

PROČITAJTE JOŠ - U septembru prijave za vantelesnu oplodnju o trošku Grada

Prilikom rangiranja, najviše bodova će nositi godine - 70, dok će sledeći kriterijum biti zajednički prosek prihoda para u poslednja tri meseca. Par sa najnižim ukupnim prihodima dobijaće 30 bodova, dok će se ostali vrednovati po određenoj formuli. U slučaju da, po oba kriterijuma, parovi ostvare isti broj bodova, prednost će imati supružnici koji imaju više poena na osnovu godina.

Prema objašnjenju dr Dražić, da li će Grad i sledeće godine izdvojiti novac za pomoć parovima da se ostvare u ulozi roditelja, zavisi od politike na državnom nivou, odnosno od toga da li će se država uključiti u finansiranje svih pokušaja vantelesne oplodnje.

Prema podacima nadležnih, u prestonici ima 520 parova koji čekaju na četvrti pokušaj vantelesne oplodnje. Inicijator finansijske pomoći parovima da se ostvare kao roditelji je gradonačelnik Zoran Radojičić, a Skupština grada je na sednici 25. jula usvojila odluku o tome.


POŠTOM ILI LIČNO

PRIJAVE se podnose lično ili poštom, u zatvorenoj koverti na adresu - Grad Beograd - Gradska uprava, Sekretarijat za zdravstvo, Kraljice Marije 1 sa naznakom: "Prijava za finansiranje troškova četvrtog pokušaja biomedicinski potpomognutog oplođenja - NE OTVARATI".

Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji i rokovima zainteresovani mogu naći na adresi - www.beograd.rs.