NEPRIJATNI miris, na koji su se poslednjih dana žalili građani sa Palilule, Zvezdare, Čukarice, a juče u centru i najširoj okolini, uzrokovalo je povlačenje Save i Dunava, pa kanalizacione vode iz kolektora, u pojedinim delovima toka, isparavaju u vazduh i šire se u okolinu, kažu u Gradskom zavodu za javno zdravlje (GZJZ).

To je, kako ističu, izraženo u vreme velikih vrućina svake godine, posebno kada one budu početkom avgusta, zbog čega se građani javljaju i pitaju šta se dešava.

- Tokom trajanja vrelih talasa u poslednjih više od sedam dana, sa stalnim porastom temperature, i dužim periodom bez padavina, došlo je do povlačenja vode reka Save i Dunava u pojedinim delovima njihovog toka - kaže Andrej Šoštarić, doktor hemijskih nauka iz GZJZ. - To je doprinelo da deo obale, a posebno oni delovi gde se ulivaju kanalizacione vode iz kolektora isparavaju u vazduh okoline. Vetrovi doprinose prenošenju neprijatnih mirisa od isparavanja organskih materija fekalnog i drugog priobalnog nanosa.

Doktor Šoštarić ističe i da se, na široj teritoriji grada nalaze mnogobrojna poljoprivredna dobra sa ekstenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom, na kojima se primenjuju mere đubrenja zemljišta. On naglašava da se, uglavnom, radi o prirodnim đubrivima, poreklom iz postojećih farmi koka, svinja, goveda, koja posuta na velikim površinama takođe isparavaju na izuzetno visokim temperaturama.

Pročitajte još: Gradski zavod za javno zdravlje saopštio šta je uzrok neprijatnih mirisa

- To su te neprijatne "mirisne" materije, takozvane lako isparljive - objašnjava dr Šoštarić. - Ne treba zanemariti ni da se prolaskom pojedinim delovima centralne gradske zone, može u određenom periodu osetiti i neprijatan miris urina. Iako neprijatnog mirisa, važno je da građani znaju, da to nisu materije koje potiču iz prljavih tehnoloških procesa, niti se radi o toksičnim gasovima, već se remeti komfor stanovanja i boravak u spoljnoj sredini.

On ističe da je njihovo trajanje ograničeno i sa promenom meteoroloških prilika doći će do nestanka ovih neprijatnih mirisa.

ADAPTACIJA

NAŠ sagovornik kaže da će sa klimatskim promenama i promenjenim meteorološkim prilikama biti potrebna priprema i preduzimanje mera za adaptaciju u ovakvim situacijama. Misli se, pre svega, na čišćenje priobalja, saniranje ili korišćenje drugih izvora, odvoda.