KOVERTA sa neprijatnim sadržajem iznenadila je pre nekoliko dana T. T. iz Zemuna. Zbog duga za martovski račun, JKP "Infostan" poslao je njen slučaj izvršiteljima. Prethodno obaveštenje o situaciji od nadležnog preduzeća nije dobila, a da sve bude još problematičnije, rok od 90 dana za izmirenje obaveze još nije istekao. U "Infostanu" tvrde da je sve urađeno po proceduri.

Kako nam se požalila sugrađanka, rešenje od javnog izvršitelja nikako nije očekivala, budući da je redovni platiša bila sve do marta ove godine. Tada je račun propustila da plati, ali sve naredne je uredno nastavila da izmiruje.

- Nisam dobila nikakvo upozorenje od "Infostana" za dugovanje - priča nam sagovornica. - Račun za mart dolazi na naplatu do kraja aprila, a advokat preduzeća dostavio je javnom izvršitelju predlog rešenja o izvršenju 28. juna. Dakle, nisu prošla ni dva meseca od poslednjeg datuma do kog se izmiruju obaveze!

Prema rečima naše sagovornice T. T., kada je pročitala rešenje koje je dobila za izvršenje, dodatno se zbunila. Na uplatnici je upisan iznos 8.321 dinar, a duže je za račun za mart, koji vredi 7.916 dinara. I to nije sve.

- Troškovi koje treba da platim za usluge advokata i javnog izvršitelja, zajedno sa zaostalim iznosom od 7.916 dinara, zasada su 17.200 dinara! Od "Infostana" sam dobila uplatnicu na taj iznos, s tim da ima naznaku "predujam" u iznosu od 5.544 dinara.

Radnica na šalteru, kada sam otišla da se požalim, objasnila mi je da je to iznos kojim plaćaju izvršitelja, dok sam od izvršitelja dobila drugi iznos, 9.144 dinara. Da li je ovakva pljačka moguća - pita se ogorčena Zemunka.

Iz JKP "Infostan tehnologije", međutim, negiraju da su propustili da pošalju obaveštenje o zaostalom dugovanju i posledicama koje može imati naša sagovornica.

Pročitajte još: "Infostan" poslao 240.000 opomena?

- Iako nije u zakonskoj obavezi, JKP "Infostan tehnologije" upućuje opomene pred utuženje korisnicima, kako bi im dalo dodatan rok za plaćanje dospelih a neizmirenih obaveza - kažu u preduzeću. - Svi korisnici koji su podlegli postupku prinudne naplate, prethodno su dobili opomenu pred utuženje, sa dodatnim rokom za izmirenje zaostalog duga.

Račun za "Infostan" sugrađanke T. T.

Takođe, nadležni ističu da imaju pravo da pokrenu postupak prinudne naplate odmah po prekoračenju roka dospelosti računa, odnosno čim nastupi kašnjenje, ali to ne čine, kako korisnike ne bi izlagali dodatnim troškovima. Postupak pokreću četiri puta godišnje, ali pre toga se omogućava dodatni rok za plaćanje po dostavljenoj opomeni.

DA PLATI ZA OSAM DANA

PREMA Odluci o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda, preduzeće za objedinjenu naplatu dužno je da pre pokretanja sudskog spora, pisanim putem obavesti korisnika komunalnih usluga o visini duga i odredi mu rok za plaćanje koji ne može biti kraći od 15 dana.

T. T. određen je rok od osam dana da izmiri dospele obaveze kako bi izbegla realizaciju rešenja o izvršenju.