URBANISTIČKI zavod Beograda stavio je na rani javni uvid Plan detaljne regulacije fabrike kartona "Umka", kojim se predviđa modernizacija postojećeg kompleksa i rekonstrukcija. Građani Čukarice do 6. maja imaju priliku da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove svoja mišljenja u pisanoj formi na planirana rešenja.

Kako stoji u elaboratu, u okviru privrednih zona planira se rekonstrukcija i modernizacija postojećeg kompleksa uz izgradnju nedostajućih objekata. Takođe, moguće je i njegovo proširenje usled planiranog povećanja kapaciteta proizvodnje.


PROČITAJTE JOŠ - Banovo brdo još bez rešenja

- Predmetno područje sadrži najveći procenat aktivnih klizišta - stoji u elaboratu za rani uvid. - Postojeće korišćenje zemljišta, buduće razvojne mogućnosti i prioriteti uređenja najvećim delom su definisani ovom karakteristikom. To uslovljava dalju plansku razradu pojedinih celina, kako bi se jedinstveno odredili uslovi sanacije i mogućnosti nove izgradnje.

Cilj izrade plana je definisanje uslova za tehnološko unapređenje i proširenje postojećeg kompleksa, što, između ostalog, podrazumeva proračun kapaciteta infrastrukture, kao i preispitivanje regulacija i profila obodnih saobraćajnica. U skladu sa odlukom koju je Skupština grada Beograda donela na sednici održanoj krajem juna prošle godine, Plan detaljne regulacije obuhvata deo gradske opštine Čukarica, između regulacija saobraćajnica Savska i Obrenovački put. Površina obuhvaćena planom iznosi oko 47 hektara, a reč je o delovima Ostružnice, Umke, Pećana, Velike Moštanice i Sremčice.

Rani uvid u plan biće dostupan u zgradi Gradske uprave, svakog radnog dana od 9 do 18 sati.


PROČITAJTE JOŠ - Čukarica: Lepša dvorišta vrtića

OČUVANjE ŠUMA

NA oko 15 procenata predmetnog područja, zastupljene su prirečne šume i delovi nekadašnjih šuma. Kako je predviđeno planom, postojeće šume treba očuvati i uklopiti u plansko rešenje, budući da imaju dragocenu ulogu u očuvanju biodiverziteta.