POPIS splavova na kojima se obavlja ugostiteljska delatnost uskoro će biti završen, a tokom proleća Grad će izraditi plan o postavljanju plutajućih objekata kojim će biti definisane zone u kojima mogu da se nalaze, kao i jasna pravila prema kojima će moći da nastave da posluju.

Ovo je juče najavio zamenik gradonačelnika Goran Vesić, podsetivši da je krajem prošle godine donet i novi Zakon o vodama, na osnovu kojeg je Grad Beograd 1. februara započeo popis.

Pročitajte još: Splavovima taksa po kvadratu

- Najkasnije do kraja maja, imaćemo plan na osnovu kojeg ćemo pripremiti novu Odluku o postavljanju splavova. Njome će biti definisane obaveze vlasnika splavova i obaveze Grada. Vlasnici će morati da održavaju i čiste deo priobalja koji "zauzimaju". Odluka će biti doneta u junu i na taj način ćemo definisati i lokacije na kojima se mogu nalaziti ugostiteljski splavovi. Takvi objekti će biti u zonama i imaće obavezu da plaćaju naknadu po kvadratnom metru. U ovu problematiku biće uvedene i institucije koje se bave urbanizmom, pa će svaki splav morati da ima i njihovu saglasnost, a ne da svaki objekat izgleda onako kako vlasnik odluči - rekao je Vesić.

Splavovi čiji vlasnici ne budu izmirivali obaveze prema Gradu, biće uklonjeni. Ugovorima će biti predviđena i naknada za odnošenje, i to o trošku neodgovornih vlasnika.

Vesić objašnjava da više neće biti konkursa, već će Gradski zavod za veštačenje odrediti početnu cenu nadoknade za postavljanje splava, a vlasnici će dobiti ugovor sa Gradom prema kojem će plaćati svoje obaveze.

- Početna cena biće ona koju odredi Zavod za veštačenje, a pravo da postavi splav dobiće onaj ko ponudi najviše. Više neće biti moguće da na gradskim obalama stoje olupine koje služe samo da bi neko zadržao mesto - naglasio je Vesić.