Današnjim Beograđanim nestvarno zvuči podatak da je naš grad bio jedini u Evropi koji je između dva svetska rata imao budistički hram. Ta bogomolja nalazila se u ulici koja je nosila isti naziv - Budistička, da bi joj potom ime bilo promenjeno u Budimska.

Odakle budisti u našem gradu pre toliko decenija?

Naša priča vezana je za Oktobarsku revoluciju i veliki, krvavi društveni prevrat kroz koji je 1917. godine prolazila carska Rusija. Kao što je poznato, tada je bezbroj ljudi moralo u progonstvo, u vreme kada su komunističke snage svrgavale carski poredak. U Rusiji je krvi bilo na sve strane, a begunci su stizali do svake tačke Starog kontinenta.

Ogroman broj Rusa pobegao je u Beograd, a njihov kulturni i istorijski trag i danas u velikoj meri određuje naš glavni grad. Tada je ovde našlo spas mnogo pripadnika Bele garde, koji su bili suprotstavljeni boljševičkim snagama. Na isti način su stigli i brojni civili, ostavši bez kuće, posla i imovine.

Pročitajte još - Beogradske priče: Da se sahrane i svadbe "ne sudaraju"

Tada počinje i naša priča.

U Ruskoj vojsci najbolji konjanici bejahu Mongoli. Oni su odvajkada bili neprikosnoveni u tom, jurišnom rodu vojske, ubedljivo najveštiji na konjskim leđima. Priču o njima sačuvao je Dragan Perić, varoški hroničar koji čuva i neke od fotografija ovih ljudi.

Mongolske konjanike su ovde zvali Kalmici. Bili su vezani za svoje životinje a napasali su ih na dalekim obodima grada, gde su tada bili veliki pašnjaci. Od bezbrojnih konja koje su Kalmici tamo držali ceo deo grada je do danas sačuvao ime Konjarnik.

Kalmici nisu živeli nekim raskošnim životom, a ono od čega su mogli da se prehranjuju u međuratnom Beogradu bili su opet - konji. Upregli bi ih u zaprege i tako prevozili sugrađanima različite terete ili im pomagali tokom selidbi. Tako su sklapali kraj s krajem.

Istovremeno su bili religiozni ljudi, a ispovedali su budizam koji do tada nije bio viđen na našem podneblju. Kako su Beograđani odvajkada bili tolerantni prema ljudima drugih konfesija, tako su i varoški Kalmici uskoro dobili dozvolu da podignu svoj hram.

VERA I KOMUNISTI

Na žalost, ovo zdanje je preživelo teška bombardovanja u Drugom svetskom ratu, ali ne i potonji, komunistički režim.

Kako je posleratna Jugoslavija brzo ušla u oštar sukob sa tadašnjim Sovjetskim savezom, pa samim tim i svim onim što je bio bilo kakav relikt prve socijalističke zemlje sveta, tako su i Kalmici uskoro prognani odavde. S tim što su već bili na teškom udaru Crvene armije čim je Beograd oslobođen od Nemaca, a Sovjeti umarširali u grad.