UČITELj sa dobrom "preporukom" postoji gotovo u svakoj školi, pa bi roditelji želeli da baš njihovo dete bude u njegovom odeljenju. Time se ovih dana bave pedagozi i psiholozi, koji imaju pune ruke posla. Treba formirati odeljenja prvog razreda tako da se ispoštuju svi stručni kriterijumi, ali, ako je to moguće, uvaže i molbe mama i tata. Na "listi želja" su i one da sede u istoj klupi sa drugarima iz vrtića, da u učionici bude društvo iz naselja...

"Preporuke" od drugih roditelja da treba da upišu dete baš kod određenog učitelja, psiholozi smatraju pogrešnim. Jer, kako ističu, ako je jedan učitelj dobar nekom detetu, ne mora da znači da će biti i drugom. Oni ističu da mame i tate treba posao izbora učitelja da prepuste stručnjacima.

Pročitajte još - KRAĆI ČASOVI U ŠKOLAMA: Prosvetari najavljuju štrajk

- Prilikom formiranja odeljenja, najpre se vodi računa o polnoj strukturi, odnosno da bude približno jednak broj dečaka i devojčica - objašnjava Dragoljub Gačić, direktor OŠ "Nikola Tesla" u Vinči, najveće u Srbiji. - Uspeh koji deca postignu na testiranju ocenjuje se od jedan do pet, pa se vodi računa da, recimo, u odeljenju od 25 učenika bude po petoro đaka iz svake od ovih kategorija, kako se ne bi dogodilo da u jednom odeljenju budu samo oni koji su bili najbolji na testiranju ili da učionica bude puna đaka koji su postigli lošije rezultate.

Jedan od kriterijuma je i stručna sprema u porodici, tako da u odeljenju treba da budu deca čiji su roditelji raznih zanimanja, ali i različitih stepena obrazovanja. Deca koja imaju neke hronične bolesti raspoređuju se po različitim odeljenjima, kako ne bi svi bili u jednom. Da li dete nosi naočare, da li je levoruko, takođe su neki od kriterijuma koji se koriste prilikom formiranja odeljenja.

- Roditeljima možemo da izađemo u suret samo kada su u pitanju smene, pošto smo upisali 11 odeljenja prvaka, pa je teško da svima udovoljimo - objašnjava Gačić. - Tako se trudimo da braća i sestre koji idu u različite razrede budu u istoj smeni.

"Ispunjavanje" roditeljskih želja moguće je u manjim školama, dok one sa velikim brojem đaka teško mogu da izađu u susret roditeljima.

KNjIGE PRISTIŽU

OVA generacija prvaka biće prva koja će raditi po novom nastavnom planu. Udžbenici još nisu stigli u sve knjižare, ali izdavači poručuju da su sve knjige odštampane i da će biti u knjižarama na vreme. Za komplet udžbenika za prvi razred treba idvojiti, u proseku, oko 7.000 dinara.