CENTRALNI deo Balkana narednih decenija biće pogođen klimatskim promenama. Strani i domaći stručnjaci tvrde da će porast prosečne temperature biti veći nego u ostalim delovima Evrope. Zbog toga, strateški, moramo da pošumimo što više ogolelih površina, naročito u Beogradu, gde je procenat zemljišta pod zelenim pokrivačem značajno manji od evropskog proseka, za "Novosti" priča Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine.

PROČITAJTE JOŠ - Izraelci sređuju park "Tri ključa"

U susret potencijalnoj opasnosti, gradske vlasti 2012. donele su prve strategije, koje su kasnije godinama razrađivane. Da nije počelo masovno pošumljavanje golih površina, upozoravajuće brojke bile bi još alarmantnije. Beograd se prostire na 322.200 hektara. Od tog broja, samo 36.700 hektara je pod šumom. Javne zelene površine kao što su parkovi, skverovi, priobalje Dunava i Save, igrališta u otvorenim stambenim blokovima, zaštitni pojasevi, zeleni koridori, vlažna staništa i rasadnici prostiru se na svega 2.208,9 hektara, odnosno 2,83 odsto površine Beograda.

PROČITAJTE JOŠ - DNEVNIK ZABLUDA: Urbanizacija parkova

- Sadašnja šumovitost je 11,3 odsto, u odnosu na optimalnu od 27 procenata - navode iz gradske uprave. - Šumovitost po stanovniku je 0,025 hektara, što je minimalno u odnosu na evropske normative od 0,33 hektara po stanovniku.

PROČITAJTE JOŠ - Slavija sa dva zelena parka!

Da se ne bi obistinile crne slutnje, da postanemo velika pustinja, gradski oci na inicijativu ekologa doneli su Strategiju razvoja grada Beograda, po kojoj je predviđeno povećanje zelenih i zaštićenih površina za 20 odsto do 2021. godine.

Prema rečima Gorana Trivana, za šest godina posađena su mlada stabla na oko 700 hektara. Uglavnom su gole površine pošumljavane hrastom i jasenom, ali i drugim kulturama koje odgovaraju biljnom i životinjskom svetu na tom području.

- Mi imamo negativno nasleđe. A i sami smo doprineli lošoj situaciji. Najveći problem je nelegalna gradnja. Ne pridržavamo se urbanističkih planova i normativa. Nema uređenja grada bez pejzažnih arhitekata i porostornih planera - objašnjava ministar Trivan.

Prema njegovim rečima, pošumljavanje Beograda neće biti samo pejzažnog karaktera. Novoposađene sadnice trebalo bi da utiču na kvalitet života ljudi, da sprečavaju eroziju zemljišta, zaštitu vodoizvorišta i da proizvode kiseonik.

- Veoma uspešno se sprovodi sređivanje malih, urbanih džepova. Ti džepovi mogu imati od nekoliko metara do nekoliko desetina metara. Povećava se zelena površina - objašnjava Trivan.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine, u saradnji sa Urbanističkim zavodom Beograda, pokrenuo je i izradu plana generalne regulacije sistema zelenih površina.

- Povod za izradu plana predstavlja strateško opredeljenje da se grad planira na principima održivosti, kao i očuvanje postojećih šuma i zelenih površina u sadašnjim granicama i obezbeđivanje lokacija za podizanje novih šuma i zelenih površina - kažu u gradskoj upravi.

Ovim planom predviđeno je povećanje postojećih zelenih površina za novih 10,38 odsto do 2021. godine.

BROJKE
* 385 hektara parkova u Beogradu
* 175 hektara zelenih površina uz saobraćajnice
* 1.800 hektara gradskih šuma i rečnih ostrva
* 11.365 hektara javnih zelenih površina u Beogradu
* 186 vodenih tokova u Beogradu

REKE I POTOCI

OSIM Save i Dunava, imamo 186 vodenih tokova i 12 jezera. Tu je sakriven veliki potencijal. Naša ideja je da ih očistimo i uredimo. Sve te male reke i potoci mogu da budu zelene oaze - objašnjava ministar Goran Trivan.

PREOVLAĐUJU "MLADI PARKOVI"

U CENTRALNOM gradskom jezgru nalaze se 62 parka, koji zauzimaju 385 hektara. Na teritoriji prigradskih opština nalazi se 14 javnih zelenih površina. Beogradski parkovi se smatraju mladim, jer je oko 90 odsto drveća mlađe od 60 godina. Širom prestonice postoji mreža od 619 drvoreda, sa ukupno 67.000 stabala.