KOMŠINICA širi veš na terasi i zakljanja mi svetlost, sin me ignoriše, pa ne znam na koji način da mu se obratim, curi mi voda od suseda sa sprata iznad, a on ne želi da se dogovorimo...

Reč je o primerima problema sa kojima građani dolaze u Centar za mirno rešavanje sporova u Ustaničkoj 66. Ova služba postoji od 2015. godine i jedina je te vrste na lokalu, koja pruža besplatnu pomoć pri razrešenju spornih odnosa između pojedinaca.

Ovde je zaposleno sedam medijatora, kojima Voždovčani mogu da se obrate pre nego što reše da presaviju tabak i pravdu potraže na sudu. S obzirom na to da je povlačenje po sudovima dugotrajno i zahteva novac, živce i vreme, ako strane nisu do tih razmera zaratile, mogu da se dogovore u Centru. Jedino je bitno da spor nije protivpravni i da odnos nije zasnovan na nasilju. Za ulazak u postupak neophodno je da obe strane žele dogovor, kao i da među njima ne postoji nepremostiva netrpeljivost.

- Od kada postoji Centar kroz medijaciju je prošlo oko 150 sporova - kaže Marija Šoškić, medijatorka. - Kod nas dolaze stranke koje imaju problem i njih nazivamo pokretačem postupka. Onda mi kontaktiramo sa drugom stranom i ukoliko je zainteresovana, ulazimo u medijaciju. Zakonski rok da rešimo problem je 60 dana, ali ako stranke žele, možemo i da produžimo. Najkraće rešen problem je na samo jednom viđenju. Kako bi sve dobilo formalnu notu, sporazum koji potpišu overava se kod javnog beležnika.

NEMA POBEDNIKA NI GUBITNIKA TEHNIKE koje medijatori koriste najčešće su da se stranke stave u situaciju onog drugog.
- Inat je najčešći problem, ali kada im pristupite tako da se stave u poziciju drugog, problem gledaju drugim očima - kaže Šoškić.
- Važno je reći da nema pobednika i gubitnika i da svi moraju da daju nešto i da naprave ustupak.

Najčešći su komšijske nesuglasice i imovinsko-pravni konflikti. Najteže se rešavaju podela imovine ako ima mnogo vlasnika. A kako kažu iz Centra, u većini slučajeva, tek kada spor dospe kod njih, zaraćeni saslušaju drugu stranu.

- Došao je čovek kome curi voda iz stana iznad njegovog - objašnjava Vesna Gojković, zaštitnica građana Opštine Voždovac i koordinatorka ovog centra. - Rekao nam je da komšija ne želi da sasluša njegov problem. Pozvali smo drugu stranu i ona je rekla da će razmisliti da li želi da na taj način rešava stvari. Nakon nekoliko dana, kada sam pozvala da vidim kako stoje stvari, kazao mi je, pa mi ćemo možda i da se dogovorimo bez vas. Dovoljan je bio samo poziv koji smo uputili.

Međutim, nema svaki sastanak pomirljivu notu, pa od njih stranke odu svaka na svoju stranu. Pričanje uglas nije dozvoljeno, kao ni vređanje, a medijator ima glavnu reč ukoliko sukob preti da kulminira.

TRAŽIO DA SE RAZVEDE GRAĐANI često nisu upućeni u kojim slučajevima mogu da se obrate Centru, pa im dolaze sa neobičnim zahtevima.
- Gospodin je došao kod nas i tražio da ga razvedemo - kaže Šoškićeva.
- Mi smo se sve dogovorili šta ćemo od imovine da podelimo, pa samo da okončamo to. Onda smo im objasnili da mi to ne radimo i da jedino možemo da ih pomirimo.

- Ako ne mogu u isto vreme da iznose svoje viđenje problema i da ispoštuju drugu stranu, jedan od njih izađe, pa razgovaramo nasamo - kaže medijatorka ovog centra.

- Potom, se trudimo da pronađemo rešenje. Moram da naglasim da su stariji sugrađani spremniji na dogovor, dok su mlađi u većini slučajeva impulsivniji i ta crvena granica preko koje ne idu je mnogo kraća.

S obzirom na to da su državne institucije prebukirane sporovima građana, kako naglašavaju iz Centra, važno je da postoji saradnja kako bi se i jednima i drugima olakšao posao.

- Predlažemo sudovima da kada vide da strane nisu previše netrpeljive i da mogu da se dogovore da ih upute na nas - kaže Gojkovićeva.

- U tom slučaju, smanjili bismo broj tužbi.