GRAD Beograd objavio je javni poziv za izradu urbanističko-arhitektonskog konkursa za rekonstrukciju Starog savskog mosta, kao i za izradu tehničke dokumentacije. Kao što je ranije i najavljeno, most koji su podigli Nemci 1942. biće proširen za pešake, imaće još dve kolovozne trake, a biće posebno odvojen prostor za šinski saobraćaj.

Kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, žiri će vrednovati radove na osnovu konkursnih kriterijuma za ocenjivanje. Direkcija za gradsko građevinsko zemljište i izgradnju nastaviće postupak sa tri prvonagrađena rada, uzimajući u obzir njihovu ponuđenu cenu za izradu tehničke dokumentacije, kako bi se došlo do ekonomski najpovoljnije ponude.

Prema rečima Milutina Folića, glavnog gradskog urbaniste, učesnici konkursa treba da ponude potpuno novu konstrukciju mosta, uz očuvanje prepoznatljivog vizuelnog elementa.

- Nova konstrukcija treba da obezbedi i odgovarajući plovni put širine 150 metara i najmanje visine od devet i po metara, s obzirom na to da je reč o međunarodnom plovnom putu - objašnjava Folić. - Most će biti izgrađen u novom profilu i na njemu se planira kolovoz, prostor za šinski saobraćaj i pešačko-biciklističke površine.

Stari savski most, koji pojedini građani greškom zovu "železnički", izgradila je nemačka firma iz Dortmunda u proleće 1942. godine. Nemci su građevinu podigli, nakon što je tadašnji most preko Save - Most kralja Aleksandra Prvog stradao u aprilskom bombardovanju 1941. godine. Tokom Drugog svetskog rata je nosio naziv Princ Eugen, a Beograđani su ga posle 1945. zvali "nemački". U kasnijim godinama na njemu su rađene brojne popravke zbog promene vrste i veličine opterećenja.


PREDUSLOV ZA TUNEL

DA bi se stekli uslovi za izgradnju tunela koji će povezivati savski i dunavski amfiteatar, bilo je neophodno da se proširi postojeća saobraćajna mreža. Glavna saobraćajna arterija biće most koji povezuje novobeogradsku obalu sa centrom grada.


REŠENjA U ROKU OD TRI MESECA

NAGRADNI fond za najbolje konkursno rešenje je 4,2 miliona dinara, dok je procenjena vrednost izrade tehničke dokumentacije 58 miliona dinara. Učesnici konkursa treba da dostave svoja rešenja u roku od tri meseca, zatim će žiri imati mesec dana da odluči o najboljim rešenjima,posle čega će direkcija sprovesti pregovarački postupak za izradu tehničke dokumentacije - priča glavni gradski urbanista Milutin Folić.