TRAMVAJE u Beogradu ubuduće će voziti samo oni koji budu imali oko 1.000 evra da plate obuku i licencu! Međutim, dobijena dozvola za vožnju tramvaja neće biti garancija da će kandidati koji su uspešno prošli teorijski i praktični ispit, dobiti posao u GSP "Beograd".

Izmenjena procedura za dobijanje statusa vozača tramvaja predviđena je Zakonom o bezbednosti u saobraćaju, a podrazumeva da Agencija za bezbednost saobraćaja organizuje obuku i izdaje licencu zainteresovanim kandidatima. Novi sistem licenciranja počeo je juče obukom na koju se prijavio 21 novi kandidat.

Nadležni očekuju kvalitetniju obuku vozača tramvaja, a cilj svega je, kažu, veća bezbednost u saobraćaju. Izmene će, međutim, skupo da koštaju buduće polaznike koji će obučavanje morati da plate.

- Kandidati uplaćuju oko 105.000 dinara GSP. To su troškovi koje ovo preduzeće ima za obezbeđivanje prostora u kojem će se održavati nastava, za angažovanje nastavnog osoblja, sprovođenje praktične obuke na tramvajima - objašnjava Željko Milković, direktor GSP "Beograd". - Dok Agenciji ide oko 25.000 dinara, na ime troškova za izradu licence. Polaznici uplaćuju GSP novac, a mi zatim deo sredstava prosleđujemo Agenciji. Plaćanje je omogućeno u četiri rate, s tim što prvu uplaćuju odmah, pre početka obuke, a poslednju moraju da uplate pre završetka obuke.

Prema Milkovićevim rečima, u odnosu na raniju proceduru osposobljavanja vozača tramvaja, novi sistem se razlikuje i u tome što će ubuduće obuka imati više časova.

ISPIT KANDIDATI koji budu položili ispit podnose Agenciji zahtev za izdavanje dozvole, a osim položenog ispita, zakonom je predviđeno da vozač mora da ima najmanje 21 godinu, da poseduje važeću vozačku dozvolu najmanje B kategorije, da je zdravstveno sposoban i da nema izrečene mere zabrane upravljanja motornim vozilom.

- Predviđeno je da teorijski deo traje deset dana, odnosno 60 časova, a praktični 43 dana ili 90 časova. Prvi put smo pripremili literaturu za kandidate. Ranije se učilo iz raznih knjiga, a sada smo sve to skupili i objedinili u jednoj knjizi - kaže Milković. - Obučavaće ih 15 nastavnika. Imaće rigoroznije testove, ali i kontrola će biti ozbiljnija. GSP je do sada imao potpunu autonomiju. Samostalno smo sve radili i niko nas nije kontrolisao, a sada ćemo i mi da podležemo kontroli koja je poverena Agenciji.

Osim što više neće polagati testove u GSP saobraćajnoj školi, u nizu izmena je i uslov da kandidati moraju da imaju položeno najmanje za B kategoriju.


GODIŠNjE DOĐE OD 15 DO 20 LjUDI

IZVRŠNI direktor za ljudske resurse u GSP "Beograd" Dragan Ristanović rekao je da je ovom preduzeću godišnje potrebno od 15 do 20 vozača.

- Imali smo pauzu kada nismo imali obuku u prethodnih godinu dana tako da nam već nedostaje određen broj vozača. Nadamo se da će ovi kandidati uspešno završiti obuku i da ćemo moći odmah da ih uključimo u posao - rekao je Ristanović.