NEIMARI u Prokopu, posle šest meseci od početka radova na stanici "Beograd centar" odmakli su malo više od prve četvrtine. Ugovorom koji je sklopljen sa konzorcijumom koji predvodi "Energoprojekt", predviđeno je da posao bude završen u roku od 420 dana, a u toku su radovi na prvoj, od ukupno četiri, saobraćajne faze. Predviđeno je da na ovim poslovima majstori budu angažovani 190 kalendarskih dana.

Kako kažu u preduzeću za izgradnju železničkog čvora Beograd, trenutno je fizička realizacija radova - 26,4 odsto.

- U toku su građevinski radovi na prvom i drugom peronu - objašnjavaju u preduzeću "Beogradčvor". - Obavljaju se molersko-farbarski, kamenorezački i keramičarski radovi na peronima i u senjačkom pothodniku, kao i hidroizolacija ploče na koti 105. Radnici su angažovani i na izradi donjeg stroja koloseka, a u toku je i nabavka i ugradnja elemenata gornjeg stroja koloseka - šina, pričvrsnog pribora, pragova i tucanika. Radi se i montaža kablova i linijske rasvete na peronima, kao i postavljanje železničkih instalacija.

Iako radovi dobro odmiču, do pune funkcionalnosti i završetka nove železničke stanice "Beograd centar" ostalo je još mnogo posla i to je jedan od razloga što su radovi podeljeni u dve faze. Koloseci i peroni biće završeni u ovoj etapi, ali će stanica imati samo najosnovnije funkcije. Tek druga faza uključuje izgradnju stanične zgrade, saobraćajnog i putničkog prilaza sa auto-puta E75 i prateće infrastrukture.


KUVAJTSKI NOVAC

PRVA faza rekonstrukcije železničke stanice počela je 3. decembra 2014. Vrednost radova je 25,8 miliona evra, a finansiraju se kreditom Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj.

Kroz Prokop sada prolaze samo vozovi gradske železnice, a po završetku tuda će moći da saobraćaju i lokalni, regionalni i međunarodni putnički vozovi.