OSAM direktora kulturnih ustanova pod okriljem Grada Beograda već nekoliko meseci obavljaju tu funkciju, iako im je - istekao mandat. Pošto Skupština grada nije usvojila statute kulturnih ustanova, oni još ne mogu biti reizabrani, niti na njihovo mesto mogu biti postavljeni drugi rukovodioci.

Ugovor je u novembru prestao da važi direktorima Jugoslovenskog dramskog pozorišta, pozorišta "Pinokio" i "Duško Radović", biblioteke u Lazarevcu, direkcije FEST i "Jugokoncerta", a u martu čelnicima Kulturnog centra Beograda i Centra za kulturu Grocka.

Krajem maja direktorima još 20 kulturnih ustanova takođe ističe mandat. Između ostalog tu su rukovodioci Beogradskog dramskog pozorišta, Muzeja grada, Pozorišta "Boško Buha", Doma omladine, Istorijskog arhiva...

Predsednik sindikata kulture Grada Beograda Dragan Todorović kaže da je u navedenih osam ustanova nezakonito stanje, a uskoro će u istom položaju biti dve trećine gradskih kulturnih institucija.

- Postojeći direktori i dalje obavljaju poslove i praktično su tehnički funkcioneri, iako nemaju ugovor - objašnjava Todorović. - U martu 2010. godine donesen je Zakon o kulturi i u roku od šest meseci sa njim je trebalo da budu usklađeni statuti svih kulturnih ustanova. Prošle su tri godine, a to još nije urađeno. Ta sporost samo pokazuje u kakvom je zapećku kultura. Za isto vreme u Beogradu su se promenila tri sekretara za kulturu!

Prema novim propisima direktore neće direktno postavljati Skupština grada kao do sada, već će oni biti birani na konkursima upravnih odbora ustanova. Skupština grada će taj izbor na kraju potvrditi.

- Bitno je da ne bude partijskog imenovanja rukovodilaca, jer se to loše pokazalo. Ti ljudi treba da se izaberu na osnovu programa koje će priložiti na konkursu i kojima će pokazati šta će raditi za vreme svog četvorogodišnjeg mandata - navodi Todorović.

ČEKA SE ODLUKA PREMA najavama statuti ustanova kulture trebalo bi da budu usvojeni na prvoj sledećoj sednici Skupštine Grada. Oni su već napisani i još u martu poslati Gradskom veću na aminovanje.

- Potrebni su nam ljudi sa iskustvom, koji imaju ideje i znaju na koji način da ih ostvare i da organiziju rad, a ne da nekome prvi posao bude direktor ustanove kulture.


POLICIJA U CENTRU ZA KULTURU GROCKE

U CENTRU za kulturu Grocka policijski inspektori proveravaju poslovanje ove ustanove. Protiv direktora Bojana Milosavljevića zaposleni su podneli dve krivične prijave i prijavu za mobing. Milosavljević nam je potvrdio da policija pregleda papire, ali pošto je istraga u toku, kaže da ne bi ništa više komentarisao, osim da su u pitanju čisto tehničke stvari.