NAJPROMETNIJI beogradski most "Gazela" položio je za vikend i drugi sigurnosni test čime je i definitivno okončan projekat rehabilitacije odnosno rekonstrukcije saobraćajnice kojom svakoga dana pređe u proseku po 160.000 vozila!

Na "Gazeli" je tokom subote i nedelje vršen test opterećenosti glavnog raspona čelične konstrukcije dužine 332 metra. U tu svrhu bilo je postavljeno oko 500 mernih traka, 100 geodetskih tačaka, 100 tačaka za merenje temperature konstrukcije...

Najinteresantnije je bilo između tri i četiri sata ujutro kada je za testiranje korišćeno 36 kamiona težine oko 25 tona koji su se kretali po mostu po određenom rasporedu i različitim brzinama od 20 do 50 kilometara na sat. I sva ispitivanja su protekla po predviđenom planu i programu.

Rekonstrukcija "Gazele" započeta je pripremnim radovima 15. marta 2010. godine, da bi 20 meseci kasnije, 11. novembra 2011. konačno sve saobraćajne trake ponovo bile u funkciji . U međuvremenu, oko 500 radnika je svakodnevno radilo kako bi završilo posao u predviđenim rokovima i Beograđanima omogućili nesmetani saobraćaj.

BEZ PROBLEMA JOŠ 40 GODINA TOKOM rekonstrukcije u most je ugrađeno 3.000 kubika betona, 600 tona betonskog gvožđa, 2.500 tona čelika, sanirano je više od šest kilometara betonskih naprslina, izliveno 55.000 metara kvadratnih nosećeg i završnog sloja asfalta. I kao takva "Gazela" bi trebalo da traje barem još 40 godina.

Posle rekonstrukcije most je teži 1.500 tona nego što je to do sada bio, a prema procenama stručnjaka, umesto 40.000 vozila po danu za koliko je bio svojevremeno dizajniran, sada može da primi i svih 200.000.

Cena radova kreće se oko 58 miliona evra.


U PETOJ DECENIJI ŽIVOTA

IZGRADNjA "Gazele" počela je 1966. a završena 1970. kada je svečano puštena u saobraćaj i to kao deo gradskog auto-puta i auto-puta "Bratstvo i jedinstvo" koji je trebalo da poveže Makedoniju, Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju.

Most je dugačak 332, a širok 27,5 metara.