OD izvora dva putića, a Miljakovački izvor, na papirima, nema ni izvor, a ni putić, samo česmu sa vodom i kaptažu. Sa te česme dnevno, tvrde meštani, protekne 17.500 litara bistre vode, već decenijama, uskoro možda - ni kap jer bi na placu odakle se voda spušta investitori mogli da podignu zgrade koje bi ugrozile spust. Novim planom detaljne regulacije Miljakovca 2 predviđeno je da ovaj deo grada bude građevinsko zemljište, a žitelji MZ Miljakovački izvori se trude da to zaustave sakupljajući potpise za predaju amandmana skupštini na usvajanje plana.

- Da postoji izvor potvrđeno je još pre 40 godina kada se prvo gradio ovaj deo grada, priča Špiro Solomun, jedan od inicijatora akcije. Tada je bilo planirano da se na spornom placu podignu četiri zgrade, ali je, kaže Solomun, tadašnji gradonačelnik Branko Pešić zaustavio gradnju da se ne bi uništio prirodni dragulj. Kada je grad kao ivestitor podizao naselje Miljakovac 2 odustalo se od gradnje na izvoru jer su tada njihovi stručnjaci utvrdili da bi ga i najmanji radovi ugrozili - kaže Solomun.

Problemi stanara naselja počeli su prošle godine kada su na javnom uvidu saznali da će nacrtom plana tu biti dozvoljena izgradnja zgrada sa četiri do šest spratova. Meštani su, kako kažu, od Urbanističkog zavoda tražili da se od toga odustane, ali su kao pisani odgovor dobili - da o izvoru nema podataka.

BISTRO, PITKO I STALNO ČISTO IZVORSKA voda na Miljakovačkoj česmi je jedna od tri na teritoriji grada koja je potpuno čista i konstantno bakteriološki ispravna. Pored nje, bistra voda teče sa Hajdučke česme i česme u crkvi Svete Petke na Kalemegdanu, kažu u Gradskom zavodu za zaštitu zdravlja. Voda za piće sa pet najposećenijih javnih česama, uz tri sa vodom za piće, kao i u manastiru Rakovica i Sakinac na Avali, proveravaju se dva puta mesečno, a sa ostalih jednom u mesec dana.


- Na osnovu izvedenih istraživanja, kako ranijih tako i novoizvedenih, nije registrovano postojanje izvora na prostoru koji plan obuhvata. Izvedeno je 19 istražnih bušotina, od kojih je najdublja 15 metara i nije konstatovan nivo podzemne vode - navode iz Urbanističkog zavoda.

Istina, kada se pogleda plac izvor se ne vidi jer je "Hidrotehnika", jedan od izvođača radova naselja, sagradila i poklonila 1975. godine žiteljima spomen-česmu, koja spušta vodu 150 metara nizbrdo u park, kaže Solomun. Izvor je ispod kolovozne trake provučen na dubini od osam metara, a da bi voda bila bistra tada je upotrebljeno 60 kamiona šljunka za filtriranje. Ali, zasad voda teče niotkuda. A pominje se u starim spisima.

Urbanisti su u pisanom odgovoru stanarima naveli da ukoliko se naruši režim isticanja vode na Miljakovačkoj česmi, treba prekinuti izvođenje radova i sprovesti dodatna hidrogeološka istraživanja i izgraditi eksploatacioni bunar. Meštani MZ Miljakovački izvori ne žele ni da pomisle na to, jer "voda iz bunara, nije ista kao ona sa izvora". Zato su sakupili oko 1.500 potpisa, što je tri puta više nego što je potrebno, kako bi podneli amandman na nacrt plana za taj deo Rakovice i sprečili da se gradi oko izvora i kaptaže kojom se napaja česma.

- Voda sa česme je prirodno blago koje ne koristimo samo mi nego mnogi Beograđani, koji dolaze sa balonima po vodu. Uveče se protegne red od sedamdesetak ljudi koji ovde sipaju pijaću vodu, a koriste je i za kuvanje. Zbog toga ćemo predati amandman kada nacrt plana bude na dnevnom redu - zaključuje Solomun.