ISPOD "Gazele" sa obe strane mosta, novobeogradske i beogradske, u kartonskim kućicama živi 986 ljudi u 237 domaćinstava. Ovo su podaci sa popisa koji je obavljen u avgustu. Sva domaćinstva biće preseljena sledeće godine, a gradska komisija će u narednih mesec dana odrediti kriterijume kako će, gde i pod kojim uslovima porodice biti zbrinute.
Za sada se pominju dve varijante. Oni koji imaju beogradska lična dokumenta dobiće trajan smeštaj u montažnim kućicama koje treba da se sagrade. Uslov da se u njih usele biće da je bar jedan član porodice zaposlen i da kasnije redovno plaćaju režije. Ove kućice sa dvorištem gradiće se na nekoliko lokacija izvan centra. Vlasnik će biti Grad, ali će posle nekoliko godina stanarima biti omogućen otkup po minimalnim cenama.
Romi koji nisu iz Beograda, već su se doselili ili su deportovani iz zemalja Evropske unije, biće privremeno smešteni u kampovima na prilazima gradu. Zavisno od broja članova svaka porodica će dobiti određeni broj kvadrata, a sa druguma će deliti kupatila. Kampovi će biti ograđeni, imaće portira na kapiji i u njima će se podići vrtić i ambulanta.
Od popisanih 986 ljudi 208 nema zdravstveno osiguranje, a 87 dece nikada nije primilo nijednu vakcinu. Nijedno dete ne ide u obdanište. Dok školu od 278 dece između 7 i 18 godina pohađa samo njih 98. Od svih popisanih 289 je nepismeno. Zanimljivo je da 109 ljudu govori samo romski jezik. Na popisu se njih 88 izjasnilo da bi želelo da nauči i srpski.
Među stanovnicima ovog naselja 11 muškaraca je stalno zaposleno i to u "Zelenilu" i "Čistoći". Još 221 osoba radi na skupljanju sekundarnih sirovina, nadniče na gradilištima ili prodaju voće i povrće na uličnim kartonskim tezgama. Utvrđeno je da je još 154 takozvanih pomažućih članova, uglavnom dece, koja zarađuju skupljajući sekundarne sirovine ili prose na ulici i donose novac kući.

brojke

232 LjUDI NEMA NIKAKAV VAŽEĆI LIČNI DOKUMENT
501 POPISANI JE MUŠKARAC
485 POPISANIH SU ŽENE
204 OSOBE SPREMNE SU DA UČESTVUJU U IZGRADNjI KUĆA

FRIZERAJ I CRKVA

ISPOD "Gazele" su popisana 294 objekta. Struju ima 188 kućica, a vodu 104. Jedna kuća ima čak i građevinsku dozvolu. Nalazi se u Brodarskoj ulici, roze je boje i vidi se sa mosta. Zbog toga će se raseljenjem tog domaćinstva baviti Direkcija za građevinsko zemljište. U naselju je evidentirana i jedna kafana, četiri prodavnice, frizerska i krojačka radnja i automehaničar. Postoji i čak evangelistička crkva.

STAMBENE ŽELjE

PRILIKOM anketiranja 37,7 odsto Roma se izjasnilo da bi živeli bilo gde u Beogradu, a 1,36 ne bi želeli da se sele iz centra grada. Kada bi moglo 33,18 odsto bi kupili gotove kuće, a 31,6 odsto bi kupili plac na periferiji i sazidali kuću. U velikim stambenim zgradama bi želelo da živi 8,18 odsto ljudi, a 19,55 se izjasnilo za male stambene zgrade.