Piše: Radovan POPOVIĆ

CELOG života Ivo Andrić osećao se Višegrađaninom, iako je rođen u Travniku. Govorio je:

"Ja sam prvi put progledao pred tim mostom na Drini. Prozor moje sobe na drugoj obali gledao je na ovaj veličanstveni most Mehmed-paše Sokolovića, pred kojim sam u detinjstvu uvek zastajao idući u školu. I dok su se moji drugovi igrali kraj reke, ja sam tu, na sredini mosta, na kamenoj klupi - sofi, kako je zovu, voleo satima da slušam pričanja starih ljudi..."

Ta čudesna ćuprija na jedanaest svodova, pored onog mosta u Mostaru, na Neretvi, po mišljenjima stručnjaka zauzima "jedno od vrhunskih mesta u arhitektonsko građevinskoj baštini turskog perioda... kao jedna arhitektonsko-kompoziciona celina u jednom otvorenom ambijentu". Most je započet sa gradnjom 1571. godine, a završen 1577, a ktitor mu je bio veliki turski vezir Mehmed-paša Sokolović (1505-1579), rodom iz sela Donje Ravnice kod Višegrada. Dug je 328 metara. Građen je od sedre, specijalnog kamena vađenog iz obližnjeg kamenoloma u Višegradskoj banji. Na ćupriji su dva natpisa, na sredini mosta donji, stariji iz 1571. godine glasi: "Gospodin Mehmed-paša, Asaf svoga vremena, čijom uzvišenom osobom svet postiže slavu. Potrošio je svoj imetak u zadužbine radi božjeg zadovoljstva. Niko neće reći za imetak, koji se troši u zadužbine, da je rasipanje. Za života je utrošio zlato i srebro u zadužbine, bio je svestan, da su svakome njegova dela najbolje potomstvo. U Bosni na reci Drini sagradi veliki most, i od svodova na toj reci napravi red. Na takvoj dubokoj i snažnoj reci, preci ne mogaše ništa sagraditi. Božjom pomoću osnivač, gospodin Mehmed-paša učinio je, da se njegovo ime spominje s poštovanjem i blagonaklonošću. Podigao je most, kojem na svetu nema ravna. Nemoj reći da je propao imetak, koji se troši u ovkavo dobro delo. Nadam se u svevišnjeg Boga, da će njegovom osnivaču dani sretno prolaziti, i da u životu nikad neće tugu osetiti. Nihadi, videći dovršetak (mosta), reče mu kronogram: `Neka alah blagoslovi divni, veliki i najlepši most!`"

Gornji, mlađi natpis iz 1577. godine glasi:
"Za vladavine vladara sveta Murad-hana, sina Selimova, dobrotvor, gospodin Mehmed-paša, koji je trojici vladara s odanošću bio veliki vezir, napravi najveću zadužbinu, nek mu je Bog primi! U iskrenoj nameri sagradi svojim poduzetnim duhom veliki most na reci Drini. Građevina mu ispade tako lepa, da onome ko je vidi, čini mu se kao da na vodi stoji zrno bisera, a nebeski svod da mu je školjka. Bože, daj, da zgrada njegove sreće i života bude čvrsta. Ispuni mu, Bože sve želje na ovom i onom svetu! Nihadi mu reče kronostih, neka ga blagosilja, ko ga vidi: `Mehmed-paša sagradi ovaj most preko vode`!"

(NASTAVLjA SE)