Malo je onih koji nisu čuli za koenzim Q10. Takođe je mali broj onih koji istinski znaju i razumeju šta koenzim Q10 suštinski znači. Gotovo po automatizmu, usvojena su izvesna saznanja o ovoj supstanci koja se stvara u ljudskom organizmu. Većina zna da se radi o antioksidansu koji organizam štiti od slobodnih radikala, odnosno pokušava da ga sačuva od bolesti. Farmaceuti, naravno, insistiraju i na njegovoj sposobnosti da preko kozmetičkih preparata usporava proces starenja kože i organizma.

Da li je baš sve tako, kako koenzim Q10 deluje i koliko je značajan, objašnjava doc. dr Ana Savić Radojević iz Instituta za medicinsku i kliničku biohemiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.

- Ubihinon, kako je pravi naziv koenzima Q10, može da deluje kao antioksidans koji štiti ćelijske membrane od oštećenja izazvanog slobodnim radikalima. Za ubihinon je karakteristično da predstavlja jedini antioksidans rastvorljiv u lipidima (masti), a da se sintetiše, odnosno stvara u organizmu. Osim što štiti lipide ćelijske membrane, koenzim Q10 sprečava i oksidativno oštećenje proteina i DNK. Takođe, prenosi i elektrone u reakcijama neophodnim za stvaranje energije u ćelijama, u obliku adenozin trifosfata, metaforično rečeno pogonskog goriva, bez kojeg ćelije ne bi mogle da funkcionišu.


Da li je to glavna uloga koenzima Q10?

- Osim što je snažan antioksidans, koenzim Q10 ima veoma značajnu ulogu u ćelijskoj bioenergetici, koja je važna za njen život i opstanak. U ćelijama se nalazi u mitohondrijama (ćelijske organele koje predstavljaju centralno mesto metabolizma ćelije), mada je njegovo prisustvo dokazano i u drugim delovima ćelije. Uključen je i u regeneraciju drugih lipofilnih antioksidansa, kao što je alfa- tokoferol, odnosno vitamin E. Istraživanja su pokazala da koenzim Q10, u velikoj meri iz krvi preuzimaju sva tkiva, a naročito mitohondrije srca i mozga. S druge strane, njegova smanjena koncentracija uočena je baš kod kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i neurodegenerativnih oboljenja.


Da li koenzim Q10 može da se nadoknadi?

- Zbog svoje lipofilnosti (rastvorljivost u mastima) i velike molekulske mase, apsorpcija koenzima Q10 unetog hranom spora je i ograničena. S druge strane, komercijalni preparati su zbog veće rastvorljivosti pogodniji. Na taj način ga je i moguće nadoknaditi. Preparati pokazuju veliku efikasnost i toleranciju i uzimaju se oralno, u dnevnim dozama od 200 do 3000 miligrama, zavisno od stručne preporuke. Jedini neželjeni efekti koji se mogu javiti su glavobolja i blagi gastrointestinalni simptomi prolaznog karaktera u vidu muke, gađenja, povraćanja, dijareje.


Gde je njegova primena najefikasnija?

- Kardiovaskularne bolesti su glavno polje istraživanja za primenu koenzima Q10. Poslednja saznanja pokazuju da je njegova uloga izuzetno važna u poboljšanju endotela koji oblaže unutrašnjost krvnog suda i sprečava da štetni agensi prodiru u zid krvnog suda. Poremećaj endotelne funkcije predstavlja rani događaj u razvoju kardiovaskularnih bolesti, koje počinju sa aterosklerozom. Koenzim Q10 sprečava i oštećenje neurona koje može biti uzrokovano ishemijom (neishranjenost), aterosklerozom i toksičnim oštećenjem. Više studija pokazalo je da su upravo oštećenja neurona razlog za nastajanje neurodegenerativnih bolesti kao što je Parkinsonova i Hantigtonova bolest. U Krvi obolelog od Parkinsonove bolesti je i uočeno smanjenje koncentracije koenzima Q10.


Da li nešto posebno dovodi do smanjenja ovog koenzima?

- Smanjenje koncentracije i nedostatak koenzima Q10 može da nastane i kao neželjeni efekat uzimanja nekih lekova, kao što su, primera radi, statini. Statini se koriste u terapiji hiperholesterolemije, koronarne bolesti i kod sprečavanja nastanka moždanog udara, odnosno šloga. Njihova uloga je da spreče povećano stvaranje holesterola, ali se istovremeno dešava da statini inhibiraju, odnosno koče i sintezu koenzima Q10.


Protiv bora i starenja

U kozmetičkom smislu koenzim Q10 našao je široku primenu. Smatra se da tokom godina na kožu deluju brojni unutrašnji i spoljašnji nepovoljni faktori, koji dovode do njenog starenja. Naučnici smatraju da u organizmu dolazi do značajnog pada antioksidansne odbrane zbog smanjenja koncentracije raznih antioksidanasa. Iz tog razloga određeni broj kozmetičkih preparata sadrži kombinaciju raznih antioksidanasa, kao što su vitamini E, C i koenzim Q10. Za njih se veruje da štite ćelijske membrane od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima, zbog čega i nastaje „antiageing” efekat. Ali, s obzirom na to da su ovi preparati na tržištu prisutni relativno kratko, rano je da se govori o njihovom uspešnom delovanju.


Za bolji rad srca

Koenzim Q10, kao dodatak ishrani, poboljšava rad srca kod pacijenata sa kardiovaskularnim oboljenjima, tvrdi italijanski stručnjak dr Romualdo Belardineli, čiji je tim sproveo istraživanja na grupi od 23 ispitanika srednjih godina. Svi oni su imali srčane tegobe, a stanje im se vidljivo popravilo posle četiri nedelje uzimanja preparata pet puta sedmično, i laganog vežbanja.

Krvna slika im se, takođe, u dobroj meri poboljšala, a posebno HDL, odnosno dobar holesterol. Osim toga, mogli su i duže da se bave fizičkim aktivnostima. Naučnici nemaju precizan odgovor o načinu delovanja koenzima na poboljšanje rada srca, ali ističu da je bogat antioksidansima, i da ne ostavlja neželjene efekte na drugim organima.