NAUČNICI TVRDE da DNK muške dece ostaje u mozgu majke, odnosno on se tokom trudnoće trajno zadržava u telu i skladišti u nekim delovima mozga.

Tako se gradi neraskidiva veza majke i sina, a naučnici sa Univerziteta Vašington tvrde da se muški DNK može "uvući" u ženski mozak i ako je majka imala brata blizanca.

Istraživanje je analiziralo mozgove 59 preminulih žena, a kod 63% njih pronađen je fetalni DNK koji je poticao od muškog deteta. Zanimljivo je da je DNK pronađen u različitim delovima mozga, ali se najveći deo nalazio u hipokampusu, delu zaduženom za sećanja i u delovima koji su zaduženi za razumevanje jezika i percepciju.

Ali, šta to znači, osim činjenice da se majke trajno povezuju sa sinovima?

Naučnici još nisu sigurni i ne daju jedinstven odgovor, ali veruju da ostaci muške DNK u ženskom mozgu sprečavaju razvoj određenih bolesti. Istraživanja su sada usmerena ka tome da se otkrije da li majke koje nose mušku decu imaju manji rizik obolevanja od autoimunih bolesti, kao što je multipla skleroza ili Alchajmerova bolest.