STVARANJE JUGOSLAVIJE - PIROVA POBEDA SRPSKOG NARODA: Šta je prethodilo proglašenju zajedničke države troimenog naroda

STVARANJE JUGOSLAVIJE - PIROVA POBEDA SRPSKOG NARODA: Šta je prethodilo proglašenju zajedničke države "troimenog naroda"

KRALJEVINA SHS bila je država srpskog naroda u kojoj je zajednički živeo sa Hrvatima i Slovencima. Nova država bila je rezultat međunarodnih okolnosti, ali i izbora srpske političke elite koja je jugoslovensko ujedinjenje pretpostavila stvaranju uvećane srpske države. Ujedinjenje je predstavljalo značajnu prekretnicu u životu sva tri naroda.

29. 11. 2022. u 18:11