Turistička organizacija Vojvodine uspešno realizuje projekte sa partnerima iz Hrvatske, Mađarske i Srbije

12. 07. 2019. u 09:00

Туристичка организација Војводине успешно реализује пројекте са партнерима из Хрватске, Мађарске и Србије

Foto: Promo

Opšti cilj projekta je unapređenje kontinentalnog turizma u pograničnom regionu u cilju uspostavljanja socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog održivog razvoja
PROJEKAT „INTEGRALNI RAZVOJ PRIRODNOG I KULTURNOG TURIZMA U REGIONU TISE“ – IDENTIS

Imajući u vidu da region Vojvodine i Županije Čongrad u Mađarskoj do sada nisu imali zajednički definisane proizvode i usluge koje su zajednički promovisane i brendirane, Turistička organizacija Vojvodine kroz ovaj projekat stvara novu i inovativnu osnovu za budući zajednički razvoj i promociju turizma kroz sledeću grupu aktivnosti: kreiranje digitalnih baza podataka, mobilnih aplikacija i vodiča i višejezični veb portal; organizovanje tematskih seminara i radionica za relevantne aktere o promociji, brendiranju i korišćenju fondova EU; izrada zajedničkog dokumenta razvoja strategije turizma; promovisanje i definisanih tematskih obilazaka i ruta na turističkim sajmovima i medijima, i stvaranje prekogranične turističke mreže IDENTIS.Projekat ima za cilj povećanje broja poseta kulturno-turističkim destinacijama u regionu Tise, što će dovesti do povećanja broja turista i noćenja, kao i prihoda u turističkom sektoru i uslužnoj delatnosti. Ciljne grupe kojima se projekat bavi su predstavnici kompanija iz turističke privrede, predstavnici medija i štampe, domaćinstava i smeštajnih jedinica, lokalni građani.

Prioritet je da se napravi strateški dokument za definisanje daljih koraka koje treba preduzeti u zajedničkoj akciji. Jedno od prvih pitanja na koje treba obratiti pažnju je nedostatak zajedničkih turističkih proizvoda i ruta koje će pokrenuti promociju ove oblasti. Partneri su se dogovorili o jedinstvenoj prednosti koju ovaj region može da ponudi svojim stanovnicima, ali najviše turistima. Tisa obiluje prirodnim lepotama i predstavlja izuzetan potencijal za razvoj turizma koji omogućava celokupni društveno-ekonomski razvoj regije uključivanjem različitih učesnika u sam proces promocije proizvoda i ruta.

Ovo je prepoznato kao relevantno sredstvo za obezbeđivanje održivog razvoja prihvatljive oblasti. Jedinstvene prilike za turiste da se upoznaju sa Tiskim cvetom i uživaju u tematskim rutama (biciklizam, trčanje, šetnja) kako bi se bolje upoznali sa prirodnim vrednostima, posebnom florom i faunom (Zoološki vrt u Paliću i Segedinu i Rezervat bizona kod jezera Nađsekšoš), kao kulturna baština (katedrale, muzeji, narodna tradicija) će po prvi put biti promovisani kao zajednička turistička ponuda, brendirana i prepoznata na turističkim mapama. Marketing obuhvata digitalnu i ne-digitalnu promociju, kao i korišćenje android i IOS platformi.

Projekat naglašava prekogranični uticaj kroz sve faze razvoja i implementacije projekta, a posebno razmenu znanja i iskustava. Projekat teži povećanju broja turista i povećanju prepoznatljivosti zajedničke kulturne baštine.

PROJEKAT „VIRTUELNI I KULTURNI TURIZAM“ - VicTour


Projekat „Virtuelni i kulturni turizam“, VicTour, HR-RS47, koji je sufinansiran iz programa INTERREG IPA CBC Hrvatska-Srbija, 2014-2020 započet je tokom 2017. godine. Partneri na projektu su Vukovarsko-srijemska Županija (koja je vodeći partner na projektu), zatim Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske Županije, Turistička organizacija Vojvodine, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Univerzitet u Novom Sadu, odnosno Ekonomski fakultet iz Subotice.

Opšti cilj projekta je unapređenje kontinentalnog turizma u pograničnom regionu u cilju uspostavljanja socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog održivog razvoja sa naglaskom na razvoj i unapređenje kulturnog turizma.Glavni rezultati projekta su prepoznatljivi identitet regiona, poboljšan nivo turističke promocije, poboljšani kapaciteti pružalaca turističkih usluga i povećana vidljivost turističke ponude regiona. Aktivnosti su usmerene na poboljšanje postojeće turističke ponude i podizanje kvaliteta promocije korišćenjem novih informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT). Primena novih tehnologija i ICT rešenja doprinosi sistematskim inovacijama i praćenju i prilagođavanju savremenih trendova i individualnih zahteva turista.

Dodatna vrednost projekta odražava se u doprinosu daljem razvoju zajedničkih strategija i sinergija u upravljanju održivim turističkim okruženjem, deljenju međusobnog znanja u širem regionu, razbijanju društveno-kulturnih i fizičkih barijera između dve zemlje.

Glavne ciljne grupe projekta su: turističke organizacije/zajednice, muzeji, turističke agencije, mala i srednja preduzeća, stejkohlderi, turisti, javnost.(PR)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (1)