UKOLIKO se pod hitno nešto ne uradi, od Hutovog blata će, zaista, ostati samo - blato!

Nivo vode, u ovoj jedinstvenoj mediteranskoj močvari u Hercegovini, u poslednje vreme dostigao je rekorno malu visinu od svega desetak centimetara pa je uprava ovog parka prirode donela jedinu moguću odluku: obustavljeni su saobraćaj malim čamcima i polučasovno turističko razgledanje!

Turistima, koji su na putu prema srednjem Jadranu u tranzitu često svraćali na područje Karaotoka, gde se nalazi ovaj park prirode, sada je onemogućen neposredni doživljaj susreta čoveka i netaknute prirode i foto-safari. Nedostatak vode ozbiljno ugrožava biljni i životinjski svet, a poprilično je desetkovan riblji fond.

U ovom prirodnom staništu koje se nalazi dvedestak kilometara od Čapljine i smešteno je uz granicu sa Hrvatskom, ekolozi su registrovali prisustvo 163 vrste ptica, 630 biljnih vrsta, a dosadašnji bogati fond više vrsta riba nalazio se u pet jezera. Park prirode se od 2000. godine nalazi na listi važnih vlažnih staništa na Unesko listi.

Stručnjaci su identifikovali 23 vrste ribe, od kojih su četiri endemske, a oko 50.000 su bile ptice koje su u Hutovom blatu zimi čekale na proleće i toplije godišnje doba.

Ovaj prirodni biser - jedinstvena mediteranska močvara na jugu Evrope - prvo je bila načeta prirodnim nepogodama, poplavama i požarima, a sada je napadnuta ljudskim nemarom i rukom.

Na regulaciju dotoka vode u Hutovo blato prvo je uticala novoizgrađena HE "Čapljina", kada je zabetonirano korito reke Trebišnjice. Sada se planira izgradnja novih energetskih resursa, kao što je sistem od sedam hidroelektrana pod zajedničkim nazivom "Gornji horizonti".