Za Đurđic, slavu Srpske Atine, u Svetogeorgijskom hramu u Novom Sadu, posle Svete arhijerejske liturgije, Njegovo Preosveštenstvo, Episkop Novosadski i Bački dr Irinej, uručio je Orden Svetoga Save, drugog stepena, Biblioteci Matice srpske, kojim je odlikovao Sveti Sinod Srpske Pravoslavne crkve, u znak priznanja za neizmerni doprinos unapređenju kulture, očuvanju srpskog jezika, tradicije i kulturne baštine našeg naroda uopšte.


Biblioteka Matice srpske, najstarija srpska biblioteka nacionalnog značaja i prva javna naučna biblioteka u Srba, utemeljena je u Pešti 1826. godine, u okrilju književnog društva Matice srpske.


Sveske Letopisa Matice srpske, prve knjige, koje je Matica srpska objavila i pokloni iz Rusije, činili su početni fond Biblioteke Matice srpske. Četrnaestog avgusta 1838. Biblioteka Matice srpske je otvorena za javnost.


Biblioteka Platona Atanackovića i lična biblioteka Save Tekelije predstavljaju prve velike zbirke koje je Biblioteka Matice srpske dobila.


Zajedno sa Maticom, Biblioteka je preseljena 1864. u Novi Sad, gde je smeštena u dom Platona Atanackovića (Platoneum).


Posle Drugog svetskog rata Biblioteka se intenzivno i svestrano razvijala. Godine 1948. postala je Centralna biblioteka Vojvodine i počela je da prima obavezni primerak svih štampanih stvari iz Srbije. Od 1958. je samostalna ustanova. Od 1965. do raspada Jugoslavije prima jugoslovenski obavezni primerak i funkcioniše kao jedna od osam jugoslovenskih nacionalnih biblioteka. Od 2008. prima i čuva obavezni primerak sa teritorije Republike Srbije. Osnivanjem Univerziteta u Novom Sadu 1960., obavlja i funkcije univerzitetske biblioteke. Godine 1985. u Biblioteci Matice srpske osnovan je Referalni centar Vojvodine, a 1989. započeta je elektronska obrada publikacija. Kada je uspostavljena uzajamna katalogizacija 2003., elektronskog katalog BMS postaje osnovni i većinski deo Virtuelne biblioteke Srbije.


Biblioteka Matice srpske danas ima oko 4.000.000 knjiga i drugih publikacija. Zbirke se popunjavaju obaveznim primerkom, kupovinom, razmenom sa 320 institucija u 54 zemlje. Poseduje veoma vrednu zbirku rukopisnih knjiga, najbogatije zbirke srpskih knjiga 15. do 19. veka i srpskih periodičnih publikacija 18. – 19. veka kao i mnogobrojne retke knjige.


Pročitajte i: Eksplozija u Subotici: Usred noći na kafić bačena bomba


Publikacije se koriste u sedam čitaonica, a naručivanje i zaduživanje moguće je i elektronskim putem. U Biblioteku se godišnje učlani oko 4000 čitalaca, koji u toku godine koriste više od 50.000 publikacija. Od 2011. na sajtu BMS postoji Digitalna BMS.


U izdanju BMS objavljuju se Godišnjak BMS, Vesti BMS, katalozi zbirki BMS, Bibliografija knjiga u Vojvodinii i druge bibliografije, knjige u edicijama Tragovi i Posebna izdanja, zbornici radova sa Tribine i zbornici posvećeni dobitnicima Nagrade Zlatna knjiga BMS i druge publikacije.


Od 2016. proslavlja se Dan BMS, 28. april.


Biblioteka Matice srpske je nosilac Vukove nagrade (1966) i Nagrade „Milorad Panić Surep” (1992).