JAVNOM komunalnom preduzeću "Komunalac" u Vrbasu u danas će biti upućen dopis Saveta MZ Ravno Selo sa zahtevom da u roku od 15 dana odgovori da li je sposobno da meštanima ovog naselja obezbedi zdravu vodu iz vodovoda. To je zaključak sa skupa građana u zgradi MZ, koji je organizovan tokom vikenda nakon što je ekipa "Komunalca" pokušala da isključi vodu meštaninu Božidaru Caričiću.

Ravnoselci su stali u odbranu Caričića, zato što je on nedavno, rešenjem Osnovnog suda u Vrbasu (koje je potvrdio Viši sud u Somboru), oslobođen duga za vodu, jer su priloženi dokazi da je hemijski neispravna zbog visokih koncentracija arsena.

Ukoliko "Komunalac" ne pruži garancije da će Ravnom Selu isporučivati pijaću vodu, meštani će protiv njega podneti tužbu, a zbog nečinjenja da se problem otkloni zatražiće i odgovornost javnog tužilaštva, rukovodilaca resornih odeljenja Opštinske uprave i Pokrajinske sanitarne inspekcije, koja se, kako kažu, od 2006. godine, kad je zabranila vodu za korišćenje, više nijednom nije izjašnjavala o njenom kvalitetu.

- Seoski vodovod, izgrađen iz mesnog samodoprinosa, MZ je 2002. godine prepustila vrbaskom JKP, ne pitajući meštane. Umesto da se vodovodna mreža popravi, zbog neispravne vode su u svih pet sela u opštini izgrađene eko-česme, koje su kvazirešenje, jer ne mogu da očiste arsen. Kancer je uzeo maha, a u Opštoj bolnici u Vrbasu beleži se neverovatno velik broj pacijenata sa kamenom u žuči, što ljudi dovode u vezu sa neispravnom vodom - kaže Saša Mirković, predsednik UG "Spona" u Ravnom Selu.

Mesnoj zajednici je predata peticija sa oko 700 potpisa, koja je, navodi Caričić, sačinjena pre nekoliko meseci, kad je isključena voda dugogodišnjem bolesniku, u čijoj otpusnoj listi piše da, s obzirom na prirodu svoje bolesti, mora strogo da vodi računa o ličnoj higijeni.


Božidar Caričić


- Peticijom se traži da se hitno povuku sva utuženja i obustavi presija prema meštanima, i da JKP prihvati svoju nesposobnost da isporučuje zdravu vodu. Zahtevamo i da nam se vrati sav novac od naplate neispravne vode i nadoknadi šteta zbog ugrožavanja zdravlja ljudi - naveo je Caričić.

Od MZ je zatraženo da raskine ugovor s JKP o upravljanju vodovodom. Peticija će, posle razmatranja u MZ, biti prosleđena Višem javnom tužilaštvu, Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, SO Vrbas i "Komunalcu".


Muka Ravnoselaca zaintrigirala i medije


NE VERUJU DIREKTORU

Direktor JKP "Komunalac" Siniša Adamović je rekao da će, uz pomoć Nemačke banke za razvoj KfW, krajem ove ili početkom naredne godine krenuti izgradnja vodovodne mreže, kojom će se pijaća voda distribuirati iz gradskog izvorišta u Vrbasu u sva sela u opštini. Ravnoselci su zatražili na uvid taj projekat, jer ističu da imaju pouzdane informacije da je nemačka banka pristala da finansira samo mrežu do Kucure i Savinog Sela, ali ne i do Zmajeva, Bačkog Dobrog Polja i Ravnog Sela.