NA fakultete Univerziteta u Novom Sadu u upravo završenom drugom upisnom roku za studente prve godine, indekse je dobilo ukupno 455 svršenih srednjoškolaca. Njih 204 školovaće se na nekom od 14 fakulteta o trošku budžeta, dok će 251 brucoš svoje visoko obrazovanje finansirati iz svog džepa.

I posle drugog upisnog roka, na svim fakultetima UNS, ostalo je 2.147 nepopunjenih mesta, od čega 547 budžetskih i 1.600 samofinansirajućih. Onima koji su letos u prvom krugu dobili indeks na Poljoprivrednom fakultetu, 1. oktobra će se pridružiti još 61 brucoš, od kojih će se 58 školovati o trošku budžeta. Na Filozofski fakultet su se upisala 34 buduća studenta.

Na TF "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu upisalo se 10 studenata čije će se školovanje finansirati iz budžeta, i 13 samofinansirajućih, a preostala su još 143 mesta. Pravni fakultet upisalo je 52 studenata koji će sami plaćati svoje školovanje, a preostalo je pet budžetskih i 299 samofinansirajućih mesta. Indeks Medicinskog fakulteta dobilo su još 52 studenata i svi na samofinansiranju, a preostalo je još 18 samofinansirajućih mesta.

Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, od 60 slobodnih mesta, preostalih posle prvog upisnog roka, u ovom roku upisana su 33 brucoša, 15 na budžetu i 18 samofinansirajućih. U drugom upisnom roku FTN upisala su 43 brucoša, od kojih 20 na budžetu. Ekonomski fakultet upisalo je 49 studenata, od čega 18 na budžetu, dok je PMF upisalo 47 studenata, od čega 34 na budžetu. Na Građevinski fkultet u drugom roku upisalo se petoro studenata i svi su na budžetu. Indeks Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u drugom roku dobio je 31 samofinansirajući student. Pedagoški fakultet u drugom krugu upisalo je 14 budućih studenata, 13 na budžetu, dok su Učiteljski fakultet na mađarskom jeziku upisala četiri studenta i svi su na budžetu.

PROČITAJTE JOŠ - Do indeksa iz trećeg pokušaja


KONKURS

NA UNS se ove školske godine moglo upisati 15.457 studenata. Od toga, 8.253 čije se školovanje finansira iz državnog budžeta i 7.204 samofinansirajućih.