GERONTOLOŠKI centar "Novi Sad" je ovog meseca nastavio realizaciju projekta "Podrška teško pokretnim i nepokretnim osobama, usluga prevoza u sanitetskom vozilu uz pratnju", koji je započet juna prošle godine, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Reč je o organizovanom prevozu vozilom tog centra u pratnji negovateljice za teško pokretne i nepokretne osobe, do zdravstvene ustanove ili ustanove socijalne zaštite na teritoriji grada, a odnosi se na korisnike usluga pomoći u kući i nege kao i na korisnike domskog smeštaja.

- Većina korisnika se usled zdravstvenog stanja otežano kreće ili su nepokretni, što im dodatno otežava svakodnevno funkcionisanje - kaže Slavica Škrbić, direktorka Gerontološkog centra. - Veliki problem i izazov za njih predstavlja trenutak kada treba da napuste svoj dom, a nemaju dodatni vid podrške srodnika ili drugih osoba za prevoz do zdravstvene ustanove. Postoji potreba i za organizovanim prevozom za teško pokretne i nepokretne osobe koje se smeštaju u dom, konkretno u Dom Liman, Dom Futog i Dom Novo naselje, pa je na ovaj način rešen dugogodišnji problem novih korisnika domskog smeštaja.PROČITAJTE I:Javna nabavka za kupovinu još jedog automobila za gradsku upravu u Boru


Usluge tog tipa, novina su za korisnike Gerontološkog centra "Novi Sad", a odziv korisnika usluga prevoza uz pratnju negovateljice, govori o velikom značaju i potrebi.