ZONE škola na području Novog Sada pored postojećih znakova upozorenja i "ležećih policajaca", trebalo bi da budu opremljene i saobraćajnim znakovima sa ugrađenim radarima koji će informisati vozače o ograničenju brzine, stvarnoj brzini i upozoravaju na prekoračenje. U prvoj fazi, ovakvim saobraćajnim znakovima, bile bi opremljene zone novosadskih osmoletki "Đorđe Natošević i "Jožef Atila".

Povezanost svih instaliranih saobraćajnih znakova, kako se navodi u konkursnoj dokumentaciji za nabavku ove usluge koju je raspisala Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije, predviđeno je da bude u službi za razvoj i upravljanje saobraćajem. Treba da ima mogućnost nadzora i da uređaji mogu da se kontrolišu na daljinu, iz kontrolnog centra, u realnom vremenu.

- Zone škola biće označene postavljanjem najmanje dva znaka sa ugrađenim radarom koji se aktiviraju kada vozilo koje se približava prekorači dozvoljenu brzinu - navodi se u konkursnoj dokumentaciji. - Napajanje svih znakova do zone škola je solarno ili sa mreže ulične rasvete. Znakovi sa ugrađenim radarom biće montirani na stubove sa obe strane ulice.

Pomenuta signalizacija ispred obrazovne institucije se sastoji iz dva znaka, koji prikazuju ograničenje brzine i brzinu vozila koje dolazi.

Neophodno je i da znak ima mogućnost da prikaže bilo koje ograničenje od 10 do 50 kilometara na sat i znak "deca na putu", a ispod toga da budu emotikoni na osnovu detektovane brzine kretanja vozila. Ako se vozilo kreće brzinom većom od dozvoljene prikazaće se tužni emotikon crvene boje, a ukolikio vozač poštuje propisano ograničenje, prikazaće se osmeh zelene boje.

Pročitajte još: Naši vozači već prikočili

U donjem delu znaka nalaziće se tekst "uspori" ispisan crvenom bojom i "hvala" zelene boje, dok će u gornjem delu biti žuta treptača, kao dodatno upozorenje u slučaju da vozač prekorači brzinu.

STANDARDI

ZNAKOVI kako se navodi, moraju biti izrađeni u skladu sa najstrožim svetskim standardima, dizajnirani u najvišim klasama. Osim toga, po propozicijama, moraju da budu laki za korišćenje i održavanje i da dugo traju.