NA Univerzitetu u Novom Sadu danas počinje prvi konkursni rok za upis budućih akademaca na jedan od 14 fakulteta. Predaja dokumenata će trajati tri dana, odnosno do 26. juna, dok su budući studenti Akademije umetnosti i Medicinskog fakulteta to već učinili protekle nedelje.

Na prvu godinu studija moći će da se upiše 9.239 brucoša - 5.424 onih čije će se školovanje finansirati iz budžeta i 3.815 samofinansirajućih. Kada se tome dodaju i mesta za master, specijalističke i doktorske studije, u narednoj školskoj godini na Novosadski univerzitet može da se upiše ukupno 15.445 studenata.

Na Poljoprivrednom fakultetu ima 515 mesta na budžetu i 165 za samofinansirajuće. Filozofski fakultet raspolaže sa 544 budžetska mesta i 433 za studente koji će sami finansirati svoje školovanje. Na Tehnološkom fakultetu predviđeno je 225 budžetskih i 30 samofinansirajućih studenata, na Pravnom fakultetu na teret budžeta može se upisati njih 177, dok je 603 mesta namenjeno za samofinansirajuće studente.

PROČITAJTE JOŠ - POGLEDAJTE: “Novosti” objavljuju spisak slobodnih mesta za upis na prvu godinu fakulteta u Srbiji (FOTO)

Medicinski fakultet je brucošima namenio 100 indeksa na budžetu i 64 samofinansirajuća. Fakultet tehničkih nauka može da upiše 1.433 studenta na budžetu i 1.101 koji će sami plaćati svoje studije. Ekonomski fakultet ima 489 budžetskih mesta i 303 samofinansirajuća, a PMF raspolaže sa 572 budžetska i 233 samofinansirajuća mesta.

Akademija umetnosti ima 154 mesta za studiranje na teret budžeta i 69 onih koji će sami plaćati školovanje. Građevinski fakultet predviđa 110 budžetskih i 24 samofinansirajuća mesta, TF "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu prima 249 budućih akademaca na budžetu i 141 samofinansirajućeg, a Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja može da upiše 163 brucoša na budžet i 187 samofinansirajućih.

Pedagoški fakultet u Somboru ima 112 budžetskih i 48 samofinansirajućih mesta, dok Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku može da upiše 35 studenata na budžetu i 20 samofinansirajućih.

POLAGANjE PRIJEMNIH

U ZAVISNOSTI od fakulteta, polaganje prijemnih ispita je u poslednjoj nedelji juna i prvim danima jula. Upis onih koji su uspeli da se izbore za indeks predviđen je od 8. do 16. jula.