U OSTVARIVANjU mera aktivne politike zapošljavanja Grad Novi Sad će poslodavcima i ove godine odobriti subvencije za otvaranje novih radnih mesta, u jednokratnom iznosu od 200.000 dinara po otvorenom radnom mestu.

Za realizaciju te mere je u ovogodišnjem budžetu Grada obezbeđen iznos od 11,4 miliona dinara, što će biti dovoljno za 57 novootvorenih radnih mesta, navode za "Novosti" u Gradskoj upravi za privredu.

Tim povodom je na internet stranici Grada ovih dana objavljen javni poziv, na koji zainteresovani mogu da se prijave do 7. juna.

Pravo na ovu vrstu podsticaja može da ostvari poslodavac koji pripada privatnom sektoru, pod uslovom da zapošljava nezaposlene sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), na novootvorenim radnim mestima, na neodređeno vreme i sa punim radnim vremenom, precizirano je u tom konkursu.

- Prioritet pri dodeli subvencije imaće prvenstveno mala i srednja preduzeća koja zapošljavaju lica iz kategorije teže zapošljivih. Tu se ubrajaju oni koji traže posao duže od godinu dana, mladi do 30 godina bez kvalifikacija ili sa niskim kvalifikacijama, stariji od 50 godina, viškovi zaposlenih, osobe sa invaliditetom, Romi, radno sposobni korisnici socijalne pomoći, žrtve trgovine ljudima i porodičnog nasilja kao i žene i samohrani roditelji - dodaju nadležni u Gradskoj upravi za privredu.

PROČITAJTE JOŠ - Nezaposlenost u Novom Sadu smanjena za 19,17 odsto

Za dobijanje subvencije uslovi su i da je poslodavčevo sedište na teritoriji Grada Novog Sada kao i da je registrovan najmanje tri meseca pre datuma podnošenja zahteva. U okviru tog konkursa, poslodavac ne može da zapošljava one koji su u periodu od tri meseca pre podnošenja zahteva za dodelu subvencije bili u radnom odnosu kod podnosioca zahteva.

Pravo na gradske subvencije za otvaranje novih radnih mesta po ovom konkursu ne mogu da ostvare državni organi, organizacije i drugi korisnici budžeta kao i udruženja građana. Takođe, subvencije ne mogu da dobiju ni oni poslodavci koji nisu uspešno poslovali 12 meseci posle pravosnažnog rešenja o usvajanju plana reorganizacije i obustavljanju stečajnog postupka.

O zahtevima za subvencije odlučivaće Komisija za realizaciju mera zapošljavanja, a odluku će, na njen predlog, doneti gradonačelnik Novog Sada.

Foto Tanjug

KRITERIJUM

SUBVENCIJE će poslodavcima biti odobrene prema određenim kriterijumima među kojima su vrsta i dužina obavljanja delatnosti, struktura osoba koje će biti zaposlene, prethodno korišćenje sredstava Grada i NSZ. - Prednost će imati oni koji prethodno nisu koristili sredstva grada i NSZ - navode u Upravi.