NA 48 lokacija u Novom Sadu i prigradskim naseljima postavljena je ovih dana nova solarna rasveta finansirana bespovratnim sredstvima od 497.000 evra, koja su obezbeđena učešćem u IPA programu prekogranične saradnje EU.

Deo tog iznosa utrošen je u razvoj katastra javnog osvetljenja i izradu Akcionog plana za održivu energiju u Novom Sadu.

- U okviru ovog projekta, Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije završila je radove na postavljanju 100 stubova i svetiljki sa solarnim panelima na mestima na kojima nije moguće povezivanje na elektro-mrežu, ili gde je bila potrebna dopuna postojećem osvetljenju - saopšteno je iz kabineta gradonačelnika.

Na taj način osvetljenje su dobila 24 dečja igrališta i 24 autobuska stajališta, uglavnom u rubnim delovima grada i u prigradskim naseljima.

- Cilj ove velike investicije, vredne 35 miliona dinara, jeste promovisanja upotrebe obnovljivih izvora energije i smanjenje potrošnje struje u infrastrukturi.

PROČITAJTE JOŠ - Solarni paneli štede i zarađuju

Projekat R-SOL-E uključuje i izradu SEAP dokumenta, odnosno Akcionog plana za održivu energiju, radi smanjenja emisije ugljen-dioksida korišćenjem obnovljivih izvora energije i smanjenjem upotrebe fosilnih goriva. Na taj način gradske četvrti u Novom Sadu istovremeno bi postale ekološki i energetski održiva područja.

Projekat R-SOL-E podrazumeva i razvoj katastra javnog osvetljenja u Novom Sadu, čime je za 32.000 stubova javnog osvetljenja (sa oko 34.000 svetiljki) formirana precizna elektronska evidencija. Detaljni podaci o lokacijama, kao i o broju i vrsti stubova i svetiljki, sada su uključeni u GIS sistem grada. Zahvaljujući ovom projektu, javno je dostupan elektronski uvid u stanje na terenu, čime je postavljena osnova za efikasnije održavanje javnog osvetljenja.

SARADNjA SA BELIŠĆEM

NOVI Sad, u okviru IPA programa prekogranične saradnje, sa partnerima iz Hrvatske, gradom Belišćem i opštinom Gorjani, realizuje projekat R-SOL-E Renewable Solar Energy (Obnovljiva solarna energija). Iz IPA fonda finansira se 85 odsto vrednosti projekta, a 15 procenata je sufinasirajući deo partnera, učesnika projekta.