ODLUKOM Skupštine akcionara "Gorenje" je umesto akcionarskog društva postalo društvo sa ograničenom odgovornošću. Ta promena predstavlja završetak preuzimanja "Gorenja" od strane kompanije "Hajsens", kao jedinog preostalog akcionara i jednostavniju i jedinstvenu strukturu upravljanja, koja neće uključivati nadzorni i upravni odbor.

PROČITAJTE JOŠ - "Gorenje": Ne očekuju otkaze, već nove fabrike

"Gorenje" će pojednostaviti organizaciju, što će dovesti do bolje sinergije sa kompanijom "Hajsens", istovremeno se više fokusirajući na razvoj, proizvodnju i prodaju proizvoda. Zajedno sa svojim ograncima u Evropi, "Gorenje" postaje važan centar razvoja u grupi "Hajsens". U toku je priprema za početak gradnje nove fabrike televizora u Velenju, a u planu je i proširenje kapaciteta "Gorenja" u Valjevu sa još jednim proizvodnim postrojenjem.

- Promenom forme preduzeća zaokružili smo uspešan postupak traženja strateškog vlasnika - rekao je Franjo Bobinac, predsednik kolegijuma direktora "Gorenja". - Sada "Gorenje" ima konsolidovanu vlasničku strukturu. Sa kompanijom "Hajsens" kao novim vlasnikom i jednostavnijom upravljačkom strukturom, postavljamo temelje razvoja grupe "Gorenje" i njenih brendova, zarad budućnosti više od 11.000 zaposlenih.