ZAHTEVI za ostvarivanje prava na materinski dodatak za treće ili četvrto dete za nezaposlene majke koje imaju prebivalište na teritoriji Novog Sada mogu da se podnesu Gradskoj upravi za socijalnu i dečju zaštitu.

Pročitajte još: Generaciji rođenoj 2019. godine 18 milijardi dinara

Dokumentacija se predaje na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, na Trgu slobode 1, gde se preuzimaju i obrasci. Vlada APV je rešenjem od 15. januara utvrdila materinski dodatak za 2019. od 15.000 dinara mesečno. To pravo ostvaruje nezaposlena majka koja je od 1. jula 2018. rodila treće ili četvrto dete. Zahtev se podnosi najkasnije do navršenih šest meseci trećeg, odnosno četvrtog deteta. Za treće ili četvrto dete rođeno od 1. jula do 31. decembra 2018, zahtev se podnosi najkasnije do 30. juna 2019.