VOJVOĐANSKIM sudovima potrebno je 38 prevodilaca za više od 20 stranih jezika i šest tumača za znakovni jezik. Pored već uobičajenih, engleskog, francuskog, nemačkog, italijanskog i jezika bivših jugoslovenskih republika, traže i tumače za paštu i farsi jezike.

Pored već postojećih, sudske tumače za navedene jezike dobiće sudovi u Sremskoj Mitrovici, Subotici, Zrenjaninu, Pančevu i Bačkoj Palanci.

U subotičkom sudu, objašnjavajući otkud potreba za prevodiocem za farsi jezik, koji se govori u Iranu, Avganistanu i Tadžikistanu, objašnjavaju da se ukazala potreba.

- S obzirom na to da smo blizu granice, česta su krivična dela u vezi sa trgovinom ljudima i nelegalan prelazak granice - objašnjavaju u subotičkom Višem sudu. - Zbog toga su nam potrebni prevodioci i za ovaj jezik, jer svedoci ili osumnjičeni mogu da se sporazumeju samo na svom maternjem jeziku.

Pročitajte još - Postavljeno 17 sudskih tumača za gluve

U sudu u Zrenjaninu, predočavaju da su područni sudovi koji im pripadaju u Kikindi i Bečeju izrazili da su im potrebni prevodioci za rumunski, bugarski, kineski, turski, češki i još neke jezike.

U Višem sudu u Novom Sadu kažu da su sudski tumači potrebni osnovnim sudovima u Novom Sadu i Bačkoj Palanci.

- Potrebni su prevodioci za danski, holandski, jermenski i japanski jezik jer u registru sudskih prevodilaca na području Višeg suda u Novom Sadu trenutno ne postoji nijedan prevodilac za ove jezike - objašnjavaju u novosadskom Višem sudu. - Pojavila se potreba za prevode isprava i dokumenata.

Osnovnom sudu Bačkoj Palanci potrebni su prevodioci za italijanski, slovački i francuski jezik, kojih trenutno na tom području nema.

KONKURS JEDNOM GODIŠNjE

U POKRAJINSKOM sekreterijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, navode da se u skladu sa pravilnikom o stalnim sudskim tumačima u vezi sa njihovim postavljenjem i razrešenjem, najmanje jednom godišnje se objavljuje oglas, pritom, poštujući potrebe sudova na teritoriji Vojvodine.

- Do ovog broja se došlo na osnovu predloga predsednika viših sudova, koji su, ocenjujući potrebe za stalnim sudskim prevodiocima, podneli predloge - kažu u resornom sekreterijatu.