RADNICI JKP "Gorica" koji su tužili svoje preduzeće zbog neisplaćenih zarada ubuduće će sporove sa ovim pogrebnim preduzećem moći da reše mirnim putem, što će biti brži način da dođu do novca, a ovu mogućnost su dobili na osnovu sporazuma koji je sa Osnovnim i Višim sudom potpisao direktor Igor Novaković.

Sličan akt je potpisan i sa JP "Objedinjena naplata", uskoro bi trebalo da bude zaključen i sa niškom "Elektrodistribucijom", a primećeno je i da građani sve češće odlučuju da međusobne sporove rešavaju upravo medijacijom.

Vršilac dužnosti direktora JKP "Gorica" Igor Novaković kaže da oko 200 radnika, koji su tužili ovo preduzeće, sada mogu da očekuju skraćivanje perioda dokazivanja i odlučivanja.

Pročitajte još - Medijacija umesto suđenja

- Svi su na dobitku. Zaposleni će brže dobiti svoj novac, sporovi će kraće trajati, a medijacija će sudovima znatno podići efikasnost - kaže Novaković, i precizira da mirno rešavanje problema nikome neće biti nametano, već će se primenjivati samo u slučajevima onih radnika koji su se dobrovoljno opredelili za ovakav put do pravde.

A, o tome da se istrajnost ne isplati baš uvek, svedoči i parnica koju su sukobljene strane vodile 13 godina, a onda su odlučile da prekinu agoniju i dogovore se kako da mirno okončaju spor.

- Kada su se na ročištu samoinicijativno izjasnile za pokušaj medijacije, prva sesija je zakazana za manje od mesec dana i postignut je dogovor kojim je svih šestoro aktera, zajedno sa četiri punomoćnika, bilo zadovoljno - kaže sudija Suzana Stamenković.

Pročitajte još - NIŠKA PALATA PRAVDE: Eksperti za medijaciju

U Centru za medijaciju ističu i da će zainteresovane rado upoznati sa svim prednostima ovakvog rešavanja sporova, a prvenstveno sa činjenicama da je ono besplatno i ne isključuje mogućnost da se - ako stranke iz bilo kojeg razloga nisu zadovoljne - prekine, pa da se nastavi sa parničenjem.

USPEH

MIRNO rešavanje sporova u niškim sudovima je počelo da se primenjuje pre nešto više od godinu dana i medijacijom je dosad rešeno 60 predmeta, a 40 ih je još u postupku. Poslenici pravosuđa su posebno ponosni na to što je jedan predmet uspešno okončan mirnim putem, uprkos činjenici da se već bilo stiglo i do žalbenog postupka.