DOK sve češći manir precrtavanja naziva mesta na jezicima nacionalnih manjina na tablama na ulazu u nekoliko naselja u opštini Zrenjanin, ovdašnji odbor LSV karakteriše kao govor mržnje i kršenje prava nacionalnih zajednica na službenu upotrebu jezika i pisma, za politikologa Miroslava Samardžića, aktivistu Zrenjaninskog socijalnog foruma (ZSF), ovaj problem je sasvim drugačije prirode.

Ovaj ekspert za prava nacionalnih manjina, pre reagovanja LSV, osvrćući se na vandalsko oštećenje tabli na ulazima u nekoliko mesta, javno je upozorio da je problem nastao kada je Mađarski nacionalni savet (MNS) odredio mađarske nazive naseljenih mesta na područjima na kojima je mađarski jezik u službenoj upotrebi.

U skladu sa zakonom, MNS je to učinio u 31 jedinici lokalne samouprave u Vojvodini, među kojima je i Zrenjanin, čiji je mađarski naziv Nađbečkerek godinama u službenoj upotrebi, a Mađari čine oko 13 odsto stanovništva Zrenjanina.

- Međutim, MNS je utvrdio tradicionalne nazive ne samo onih mesta u kojima Mađari čine većinu, ili znatan deo stanovništva, nego i u onima u kojima Mađari ne žive, ili čak nikada nisu živeli.

U slučaju Zrenjanina, to je učinjeno za svih 20 naseljenih mesta!? Mađarski naziv našao se tako i na tablama na ulazu u sela, u kojima Srbi vekovima čine većinu stanovništva (Orlovat, Taraš, Tomaševac), ili u kojima većinu čine Srbi kolonisti (Klek, Banatski Despotovac, Lazarevo), ili tamo (Lazarevo), gde se kao Mađar ne izjašnjava ni jedan žitelj - iznosi Samardžić za "Novosti", koji takođe osuđuje uništavanje tabli.

Ne sporeći da upotreba toponima na manjinskim jezicima u Vojvodini spada u domen zaštite njihovih prava, Samardžić ističe da je opravdano da se manjinski toponimi upotrebljavaju za naselja u kojima neka manjina čini znatan deo, ili većinu stanovnišva. Ali, potpuno neopravdano je tamo gde to nije slučaj. Ovaj politikolog smatra da je besmisleno donositi propise koji se ne mogu primeniti, ili čija primena donosi više štete nego koristi.

Miroslav Samardžić

PRETERIVANjA I U DRUGIM OBLASTIMA

PRETERIVANjA u našem pravnom sistemu kada je reč o zaštiti manjina postoje i u drugim oblastima, ne samo kada se radi o toponimima. Recimo, obaveza vođenja sudskih i upravnih postupaka na manjinskom jeziku, kada je poznato da većina sudova, gradskih i opštinskih administracija nema ni minimum resursa neophodnih da bi se ovako visoki standardi manjinske zaštite ostvarili - smatra Samardžić.