TOKOM 2016. i 2017, sudije Osnovnog suda u Novom Pazaru su - sa veoma visokom ocenom, rešile tačno 22.282 predmeta, među kojima su neki bili stari i po dve decenije.

- Početkom 2016. smo imali 32.113 nerešenih predmeta, a njen kraj smo dočekali sa 12.344, pa smo se "plasirali" među tri najefikasnije srodne ustanove u Srbiji - navodi portparol Osnovnog suda u Novom Pazaru Edin Hodžić.

Taj trend je, kaže, nastavljen i lane, odnosno broj nerešenih predmeta je dodatno smanjem na 9.831. Pritom, analiza rešenih predmeta je pokazala i to da je u prvom uporednom periodu bilo ukinuto samo 1,22 odsto njihovih odluka, a u drugom 2,47.

Inače, Osnovni sud u Novom Pazaru je nadležan i za teritoriju Tutin, ukupno 140.000 ljudi, a radi sa 80 odsto popunjenih kapaciteta. Jer, sistematizacijom su predviđene 23 sudije od ukupno 90 radnika, a pomenuta ustanova trenutno ima 19 postupajućih sudija i 60 stalno zaposlenih radnika, te 15 angažovanih na određeno vreme.

- Zbog neažurnosti u ranijem periodu, Osnovni sud u Novom Pazaru i danas ima finansijske poteškoće, a samo nezakoniti rad tokom devedesetih godina prošlog veka nas je, u jednom predmetu, koštao 36 miliona dinara. U drugom smo, na ime troškova krivičnog postupka za veći broj osumnjičenih, morali da nadoknadimo više od 25 miliona dinara jer je optužnica odbijena zbog zastarelosti - zaključuje portparol Hodžić.