Tokom cele prošle godine u Boru nisu prekoracene godišnje granične vrednosti koncentracije sumpor-dioksida u vazduhu, rezime je godišnjeg izveštaja o kvalitetu vazduha u tom gradu.

Tačnije, iznad Bora su zabeležene prosečne mesečne koncentracije sumpordioksida znatno ispod dozvoljenih 50 mikrograma po kubnom metru vazduha, zbog čega je vazduh u tom gradu dospeo u prvu kategoriju.

Pročitajte još: Bor: Vetar čuva zdravlje

"I pored nepovoljnih meteoroloških uslova i uticaja gradske toplane, kao i svih drugih izvora grejanja, ni u jednom mesecu minule godine nije bilo prekoračenja godišnje granične vrednosti koncentracije sumpor-dioksida u vazduhu iznad Bora", rekla je za Tanjug Dušanka Miljković, pomoćnik direktora Topionice i rafinerije bakra (TIR) za zaštitu životne sredine.

Kvalitet vazduha ocenjen na osnovu merenja na automatskim mernim stanicama u Gradskom parku, Brezoniku, Slatini i kod Instituta za rudarstvo i metalurgiju.


Pročitajte još: Bor, Užice i Smederevo dišu kao na škrge


Na svim tim mernim stanicama, koje su uključene u državnu mrežu automatskih mernih stanica kvaliteta vazduha (AMSKV) Agencije za zaštitu životne sredine, prosečne mesečne koncentracije SO2 bile su znatno ispod godišnje granične vrednosti koja iznosi 50 mikrograma po kubnom metru vazduha.

"Potpuno je jasno da je trend smanjenja prosečne koncentracije sumpor-dioksida na AMSKV Gradski park, kao najnepovoljnijeg slučaja sa aspekta ugroženosti emisijom gasova iz topioničkih agregata, očigledan i značajan. U 2017. godini iznosio je 33,63 mikrograma po normalnom metru kubnom, sa tendencijom daljeg opadanja", rekla je Miljković.

U izveštaju se takođe navodi da je Bor dugo važio za prekomerno zagađeni grad, da je 2016. došlo do smanjenja pojave jako zagađenog vazduha, te da je iste godine zabeležena prosečna godišnja koncentracija SO2 u vazduhu od 43,6 mikrograma po kubnom metru, što je u tom trenutku predstavljalo istorijski minimum, a prvi put vazduh u gradu bakra svrstan je u prvu kategoriju.