NA meti pedofila podjednako su i devojčice i dečaci, a najviše slučajeva seksualnog zlostavljanja zabeleženo je među decom uzrasta sedam, osam godina i pubertetlija, i najčešće u krugu porodice. Do ovih uznemirujućih podataka došli su stručnjaci novosadskog Centra za socijalni rad zbog čega su pokrenuli projekat “Prevencija i prepoznavanje seksualne zloupotrebe dece”, koji finansijski podržava Pokrajinski sekreterijat za socijalnu politiku.

Projektom će biti obuhvaćeno 26 osmoletki u perifernim mestima opština u Južnobačkom okrugu, a interaktivne radionice su namenjene učenicima drugog razreda osnovnih škola. Ovim preventivnim programom biće obuhvaćeno oko 800 đaka.

- Najviše slučajeva seksualnog zlostavljanja je u ovom uzrastu i zato smo se bazirali na ovu grupu - objašnjava Ljiljana Ristić iz Centra za socijalni rad u Novom Sadu, koordinator projekta. - Smatramo da je taj uzrast najprikladniji da im se objasni šta je seksualno zlostavljanje, kome da se obrate za pomoć. Deci se predočava da ne treba da trpe i ćute.

Objašnjavajući zbog čega deca ne reaguju, naša sagovornica kaže da seksualnu zloupotrebu roditelja ne doživljavaju kao nešto nemoralno, već sastavni deo života.

- Pedofili perfidno biraju decu koja su poslušna, nižeg samopouzdanja i ne pružaju otpor - navodi Ristićeva. - Male žrtve su uplaše pretnji da su to tajne koje nikome ne smeju da pričaju, da više neće videti majku, i dete se u takvim situacijama blokira. Našim radom želimo da kroz čas odeljenskog starešine, u prisustvu učitelja deci predočimo opasnosti koje postoje, ali i da treba da prijave ukoliko im se tako nešto dogodi.

PORODIČNO NASILjE ZABELEŽEN je i slučaj dede koji je seksualno zlostavljao unuče. Prethodno je to činio i detetovom ocu u njegovim mlađim danima, ali je ovaj ćutao i trpeo, a kada se sudbina ponovila otac nije zaštitio svoje dete.

Potrebno je da roditelji, predočava Ristićeva, prate ponašanje deteta, kako bi primetili da li ima problem. Nema pravila, dodaje naša sagovornica, ko su pedofili. Činjenica je, međutim, da biološki otac češće seksualno zlostavlja dete nego što to čini očuh. Među pedofilima je više obrazovanih i uglavnom se dešava u porodicama gde je samo jedno dete.

- Takođe, dešava se da majka odbija da poveruje kada dođe do takvih saznanja - prenosi nam Ristićeva iskustva u radu. - Neke majke negiraju, druge se odmah odluče na razvod, a mi procenjujemo da li drugi, odnosno nenasilan roditelj ima kapaciteta da nastavi sam brigu o detetu. Ukoliko majka ne reaguje, dete se odmah izdvaja iz porodice.


STRUČNA POMOĆ

RADIONICE traju jedan školski čas, a pedagoško-psihološkoj službi škole daju se stručni saveti o načinu na koji će postupati u slučaju da se posumnja na zlostavljanje nekog učenika. Projekat sprovodi specijalizovani tim, dva psihologa i pedagog.