SUDEĆI po podacima koje je obelodanilo Udruženje za zaštitu potrošača Opštine Paraćin, građani moraju biti vrlo oprezni kada u trgovinama kupuju mleko. Jer, kod polovine uzoraka ove namirnice iz prodajnih objekata kvalitet nije bio zadovoljavajući, odnosno veterinarsko-specijalistički institut "Jagodina" je utvrdio prisustvo velikog broja enterobakterija. Pored zdravstvene neispravnosti, odstupanje je utvrđeno i u zapremini, te u sadržaju mlečne masti.

- Meso, mleko, jaja, sladoled i drugi slični proizvodi su naročito podložni kvarenju, pa se zato posebna pažnja mora posvetiti poštovanju "hladnog lanca" kako u proizvodnji, tako i u distribuciji - ističe predsednik paraćinskog Udruženja za zaštitu potrošača Zvonko Carević i naglašava da je ova kontrola bila pilot-projekat koji je finansijski podržala lokalna samouprava na Crnici.

U pitanju je bio brzi skrining kvaliteta na malom broju uzoraka, ali je rezultat svakako zabrinjavajući. Carević objašnjava da su kontrolisali uzorke pasterizovanog mleka sa 2,8 odsto mlečne masti četiri različita proizvođača, te jedan sa tezge na zelenoj pijaci.

A na to da obrate pažnju gde i od koga kupuju mleko i mlečne proizvode - posebno na tropskim temperaturama - Paraćince upozorava i rukovodstvo RJ "Pijaca", čija obnovljena mlečna hala na zelenoj tržnici, sa rashladnim vitrinama i klima-uređajem, nudi dobre uslove za održavanje zdravstvene ispravnosti lako kvarljivih namirnica.

- Jedino propisano mesto za prodaju mleka i mlečnih proizvoda na pijaci je "sirinjara", a prodaju mogu da obavljaju samo oni koji su registrovali svoje objekte u kući. U saradnji sa Veterinarskom inspekcijom, svi proizvođači imaju lične identifikacione brojeve, čime dokazuju da ispunjavaju uslove kad je u pitanju stoka i posedovanje namenskih prostorija u domaćinstvu za proizvodnju sira, kajmaka i ostalih prerađevina - objašnjava šef RJ "Pijaca" Branislav Antonijević, dodajući da u njihovim objektima nije bilo većih problema sa neispravnim mlečnim proizvodima.


KONTROLA

ZELENA pijaca, shodno opštinskoj odluci, ne obavlja kontrolu proizvoda koji se tu prodaju, ali ima dobru saradnju sa veterinarskom i sanitarnom inspekcijom koje uzorke robe tokom letnjih meseci redovno kontrolišu. I, pokazalo se da ispravnost mleka i mlečnih proizvoda iznosi zadovoljavajućih 95 odsto.