VALjEVO - Organizacija pod nazivom "Četnici Valjevo" predlaže Komisiji za određivanje naziva delova mesta, ulica i trgova grada da saobraćajnica koja se sada zove Prva proleterska, ili neka druga, dobije novo ime: Ulica generala Dragoljuba Draže Mihailovića.

Podsetimo, pomenuta organizacija je i u maju 2015. tražila da Radnička ulica u naselju Brđani ponese Dražino ime, te da se donese odluka o lokaciji na kojoj će biti postavljen spomenik vođi četničkog pokreta. Na kraju, predlog za naziv ulice je odbijen, a o podizanju spomenika nije bilo ni reči...

Inače, početkom 2016. je nadležna komisija navela da naziv Radnička ulica nema političkih konotacija, te da Valjevo nema ni ulicu sa imenom vođe pobedničkog pokreta u Drugom svetskom ratu, pa može i bez četničkog predvodnika.