NAJAVA JKP "Čistoća" da će angažovati agenciju za obezbeđenje da čuva kontejnere na ulicama grada, izazvala je oprečne reakcije. Građani ideju odobravaju, smatrajući da će se na taj način kontejneri sačuvati od oštećenja, a njihova okolina od razbacanog smeća, koje ostavaljaju sakupljači sekundarnih sirovina. Ali, čuju se i drugačija mišljenja onih, koji smatraju da angažovanje radnika obezbeđenja narušava dostojanstvo i pravo na rad jednom delu građana.

Oglasio se i Republički sindikat sekundarnih sirovina, kao i još dvadesetak organizacija i udruženja, koja su najoštrije osudila najavljeno angažovanje privatnih preduzeća na poslovima obezbeđivanja komunalnih kontejnera u Novom Sadu.

- Ova mera usmerena je na sprečavanje neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina da sakupljaju reciklabilni otpad iz komunalnih kontejnera, čime ekonomski najranjiviji članovi i članice našeg društva obezbeđuju osnovnu egzistenciju za sebe i svoje porodice - tvrde u Sindikatu. - U borbi za goli opstanak u Srbiji 30.000 neformalnih sakupljača obavlja društveno koristan posao sakupljanja otpada za reciklažu i odgovorno tvrdimo da je najveći napredak u ovoj oblasti Srbija ostvarila zahvaljujući njima.

U Sindikatu, takođe, navode da je čuvanje kontejnera neprihvatljivo i pored toga što je Zakonom o upravljanju otpadom i Zakonom o komunalnim delatnostima definisano da vlasništvo nad otpadom u namenskim kontejnerima pripada isključivo javnokomunalnom preduzeću.

- Ovo je atak na zdrav razum građana Novog Sada i Srbije i sa stanovišta humanosti predstavlja beskrupulozno kršenje ljudskih prava - kažu u Sindikatu. - Sa stanovišta ekonomije, nerazumna je odluka da građani javnim novcem plaćaju privatnoj kompaniji uslugu sumnjive svrhe.

PROCENTI PREMA podacima Srpske asocijacije reciklera ambalažnog otpada, više 80 odsto količina koje dolaze u domaće fabrike za reciklažu PET boca, potiče od neformalnih sakupljača, dok javna komunalna preduzeća sakupe svega jedan odsto starog papira.

Sindikat, takođe, upozorava da 70 odsto sakupljača čine pripadnici romske nacionalne manjine, kojima je usled velike stope nezaposlenosti, loših uslova života i etničkih predrasuda otežano da nađu zaposlenje, čime im je i ugroženo osnovno ljudsko pravo zagarantovano Ustavom u članu 60 - pravo na rad.


PATROLIRAJU I GASE POŽAR

JKP "Čistoća" je potpisala ugovor, vredan 5.984.400 dinara, sa preduzećima "Ipon Sekjuriti" i "G4S sekjure", čiji će radnici imati zadatak da patroliraju i osmatraju mesta, gde su postavljeni kontejneri, sprečavaju uništavanje metalne konstrukcije podzemnih kontejnera, kao i neovlašćeno iznošenje smeća. Čuvari će, takođe, sprečavati ispisivanje grafita i lepljenje plakata po kontejnerima, sprečavaće i gasiti požare, a reagovaće i na sumnjive predmete oko sanduka za smeće, kao i na sumnjiva lica u blizini.