PARAĆIN - Stariji od 65 godina, korisnici državne novčane pomoći, ali i mnoge druge kategorije građana, ponovo će moći da računaju na velike popuste iz opštinske kase. A o iznosima beneficija je početkom ove sedmice odlučivalo Opštinsko veće.

Popust za prevoz ostaje isti, iako je "Eurolajn" odlučio da za godišnje karte starijih više ne umanjuje cenu. Ipak, osobe preko 65 a mlađe od 75 i dalje će imati popust od 40 odsto, dok će subvencija za starije od 75 godina biti - dvostruka. I pri plaćanju računa za utrošenu vodu i odnošenje smeća, subvencija je takođe 80 odsto za korisnike socijalne pomoći i brojne druge kategorije, dok popust od 55 odsto za vodu imaju praktično sva domaćinstva osim onih koji plaćaju porez na godišnji dohodak građana.

Za socijalna davanja ugroženom stanovništvu u ovoj godini Paraćin je iz budžeta, posredstvom Centra za socijalni rad, predvideo 88 miliona dinara, a s obzirom na to da je cenovnik prevoza viši za oko 25 odsto, većnici su ovoj ustanovi naložili da preraspodeli sredstva. Velika novina je i izdvajanje novca za unapređenje uslova stanovanja i pomoć pri rešavanju stambenog pitanja za građane u stanju socijalne potrebe.

Podsetimo, Opština je i do sada pomagala ugroženim porodicama da poprave kuće, ali su jednokratna novčana davanja najčešće bila nedovoljna, pa će ubuduće taj oblik socijale biti precizno definisan. Omogućena je i kupovina seoske kuće za one bez krova nad glavom, što je do sada bilo izvodljivo samo za izbegle i raseljene.