NIŠ - Procenat vakcinisane dece MMR vakcinom (protiv malih boginja, zauški i rubeola) povećan je u poslednja tri meseca u Domu zdravlja u Nišu sa 20 na 88 odsto, izjavio je pedijatar u toj zdravstvenoj ustanovi Predrag Miljković.

Miljković je agenciji Beta rekao da se u prvih šest meseci 2016. godine svaki peti roditelj u Nišu odazvao pozivu za vakcinisanje dece, ali je u drugoj polovini godine tim lekara preduzeo brojne mere zbog čega se procenat vakcinisanih dvogodišnjaka MMR vakcinom približio cilju od 95 odsto.

"Procenat vakcinisane dece svim vakcinama, a posebno MMR vakcinom opao je kada smo prešli na sistem izabranih lekara, jer više nije bilo lekarskih timova koji su brinuli isključivo o vakcinaciji. Bilo je povremeno i nestašica vakcina", antivakcinalni lobi", izjavio je Miljković.

On je istakao da su u pedijatrijskoj službi Doma zdravlja u Nišu usledile personalne promene i brojne mere kada je ustanovljeno da je u prvih šest meseci ove godine MMR vakcinu primilo samo 20 odsto dvogodišnje dece.

"Podsetili smo pedijatre na njihove obaveze u vezi vakcinacije i uspostavili smo odličnu saradnju sa predškolskom ustanovom 'Pčelica'. Proverili smo vakcinalni status dece u vrtićima i pozvali roditelje nevakcinisane dece da se odmah jave izabranom pedijatru", naglasio je Miljković.

Prema njegovim rečima, Dom zdravlja je u saradnji sa sa Institutom "Batut" i Institutom za javno zdravlje Niš premostio problem koji je nastao zbog nedostatka starih, primenom novih vakcina i dosledno sproveo akciju vakcinisanja đaka osnovnih škola.

"U saradnji sa romskim medijatorima organizovali smo vanredne akcije vakcinisanja dece u romskim naseljima", istakao je Miljković.

On je kazao da je pedijatrima Doma zdravlja u Nišu omogućeno da u svakom času uđu u elektronsku bazu podataka u kojoj se nalazi oko 80.000 dece i da provere njihov vakcinalni status, što nije moguće ni u jednoj drugoj zdravstvenoj ustanovi u Srbiji.

"Prisutne su i dalje nedoumice kod nekih roditelja, ali nakon razgovora sa pedijatrom najveći broj njih shvata značaj vakcinacije", rekao je Miljković.

On je podsetio da se vakcine ne daju protiv prehlade, već protiv ozbiljnih bolesti koje u slučaju komplikacija mogu da se završe smrću ili trajnim oštećenjem.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje u Nišu najveći procenat vakcinacije beleži se kod vakcine protiv tuberkuloze koja se daje odmah po rođenu.

U prvih devet meseci u niškom porodilištu tu vakcinu primilo je 97,5 odsto novorođenčadi.

U Nišu se godišnje rodi od 3.200 do 3.300 beba.