Labudovi pronađeni mrtvi na lokalitetu Tikvara - Šlajz u Specijalnom rezervatu prirode “Koviljsko-petrovaradinski rit” uginuli su zbog ptičjeg gripa. To je ustanovljeno u Naučnom institutu za veterinarstvo iz Novog Sada i Nacionalnoj referentnoj laboratoriji za avijarnu influencu u Kraljevu. U Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivede navode da je utvrđeno da je reč o ptičjem gripu kod divljih ptica izazvanoj sojem virusa H5N8.

Usled pojave ptičjeg gripa u oktobru u više zemalja EU, poput Mađarske, Holandije, Danske i Nemačke, Švajcarske i Hrvatske, Uprava za veterinu je preduzela preventivne mere počev još 24. novembra.

- Veterinarske ekipe su na terenu i obavljaju zdravstveni nadzor živine u celom području, kao i edukaciju vlasnika - navode u Upravi za veterinu. U Zavodu navode da je u proteklih 10 dana uginulo 15 jedinki i kažu da jato ne bi trebalo uznemiravati, jer se tako sprečava mogućnost da se domaća živina meša sa divljim pticama.

Uzgajivači živine dužni su da veterinaru ili veterinarskom inspektoru prijave svaku sumnju na bolest. Simptomi su iznenadna uginuća živine, čak i bez karakterističnih znakova, slabost i potištenost, uz nakostrešenost perja, veliki pad nosivosti jaja, loš kvalitet ljuske. Mogu da se jave i respiratorni znaci - kašalj, disanje na otvoreni kljun, otok glave i vrata, ali i otežano kretanje, grčevi i kretanje ukrug.

Pokrajinski zavod poziva korisnike lovišta da privremeno ubustave lov na gluvaru, krdžu, patku zviždaru, grogotovca, riđoglavu patku, listku, lisastu gusku i gusku glogovnjaču. Ista mera će se tražiti i od nadležne Uprave za šume Ministarstva poljoprivede i zaštite životne sredine.


UGROŽENO PODRUČJE UZ GRANICU

PODRUČJE od najmanje 10 kilometara od granice sa Mađarskom, rešenjem Ministarstva poljoprivrede proglašeno je ugroženim od avijarne influence, a područje preostalog dela Severnobačkog i područje Zapadnobačkog okruga proglašava se zonom nadzora. Na ugroženom području će se popisati sva gazdinstva sa živinom, postaviće se dezinfekcione barijere na ulazima i izlazima sa gazdinstava, zabranjen je promet živine, ptica i jaja unutar i iz ugroženog područja. Obavezno se mora voditi evidencija o osobama koje su dolazile u kontakt sa živinom i pticama na gazdinstvu. Dok traju naređene mere, zabranjeno je naseljavanje lovišta pernatom divljači.