PIROT - Kompanija "Tigar" AD, u kojoj je odnedavno država Srbija jedan od najvećih suvlasnika - po osnovu dugovanja za poreze i doprinose, spada među najveće izvoznike na tržišta zapadnoevroskih zemalja. Konkretno, Piroćanci su odmah iza Kineza, odnosno njihovih firmi koje se bave proizvodnjom gumeno-plastične robe.

Pritom, "Tigar" se nalazi u takozvanom postupku. Unapred pripremljenog plana reorganizacije, a državna potraživanja koja su konvertovana u suvlasništvo su kolektivu sa više od 1.500 radnika omogućila ne samo da "dođe do daha", nego i da se odlično pozicionira među konkurencijom koja dolazi sa Dalekog istoka.

- Ukupna proizvodnja i prodaja robe u periodu od januara do septembra iznosi 1,46 milijardi dinara, pri čemu je više od 73 odsto robe plasirano na inostrano tržište. To je za oko 15 procenata više u odnosu na isti period lane. U strukturi izvoza, najzastupljenija je gumena obuća, sa čak 93 odsto, što iznosi 994 miliona dinara. Nažalost, prodaja na domaćem tržištu manja je za oko dva odsto - kaže Branislav Čurić, odnedavno generalni direktor jednog od najvećih proizvođača gumene obuće na Balkanu i u Evropi, podsećajući na to da je takozvani konsolidovani dobitak u ovom periodu iznosio 58,8 miliona, a u istom periodu prošle godine je ukazivao na gubitak od 11,4 miliona dinara.

Pokazalo se da je zaključak Vlade o tome da svoja potraživanja pretvori u trajni kapital, kao i preporuka državnim poveriocima da slede njen primer, bio od suštinskog značaja za dalje poslovanje kompanije koja je sada spremna za pregovore s komercijalnim poveriocima.

Pohvale su stigle i od Evropske komisije koja je saopštila da je, sa realizacijom od 5,6 miliona evra na tom tržištu, "Tigar" AD postigao najbolji rezultat u poslednjih pet godina. Među izvezenom robom dominira zaštitna obuća u kombinaciji sa metalom, koju koriste vatrogasci, drvoseče..., zatim sportska, ribolovačka i lovačka, kao i gumena obuća za svakodnevnu upotrebu. Najveći kupci su nordijske zemlje, ali i pojedine armije u inostranstvu.