KANjIŽA - U okviru manifestacije "Dan Svetog Stefana i Praznik novog hleba", u Kanjiži će 21. avgusta biti organizovano takmičenje pod nazivom "Najlepši hleb".

Prema pravilima takmičenja, svaki učesnik priprema hleb pre manifestacije kod kuće i snosi sve troškove pripreme.

Na takmičenju može svako da učestvuje i potrebno je da pripremljen hleb preda na dan manifestacije, od 9 do 13 sati, organizatorima koji će biti u jednoj od drvenih kućica ispred Gradske kuće. Tom prilikom treba popuniti i prijavni listić sa podacima takmičara.

Takmičari su u obavezi da se pojave na bini neposredno pre objavljivanja rezultata u 17.30. Hlebove će ocenjivati tročlani žiri a bodovi će biti dodeljivani za kreativnost, oblik i opšti izgled.