SUBOTICA - Vlada Srbije je ove godine izdvojila više od 550 miliona dinara za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u svim privrednim granama, a jedno od preduzeća koje je uspešno apliciralo za sredstva je i štamparija "Čikoš" u Subotici, u kojoj je od ukupno 55 radnika, 35 invalida.

Od samog osnivanja, osobe sa invaliditetom zauzimaju značajnu ulogu u razvoju ovog uspešnog preduzeća. Danas oni čine 63 odsto zaposlenih, a obavljaju poslove u administraciji i proizvodnji.

- Naša proizvodnja je specifična i mi moramo mnogo više paziti na radnike, mnogo više raditi na određenim procesima, da bismo izbegli određene manjkavosti - kaže direktor Igor Čikoš. - Naš mašinski park je vrlo moderan, kako bismo mogli parirati preduzećima koja ne zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

Ministarstvo za rad je po osnovu subvencije zarada za OSI i stručna lica, za refundaciju troškova i nabavku repromaterijala preduzeću "Čikoš štampa" lane isplatilo 18,5 miliona dinara.

- Prioritet Ministarstva je pre svega zapošljavanje osoba sa invaliditetom i posebnim potrebama i kada vidimo kako su namenski i dobro utrošena sredstva, mogu da obećam da ćemo nastaviti da podržavamo ovako uspešne firme - kaže Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu rada, koji je juče obišao štampariju.

POMOĆ VLADE SRBIJE

Jedna desetina stanovništva Srbije su osobe sa invaliditetom, koje se suočavaju sa velikim problemom nezaposlenosti. Svesna aktuelne situacije, Vlada Srbije je izdvojila više od dve milijarde dinara za obezbeđivanje radnih mesta za različite kategorije stanovništva.