KLINIČKI centar Vojvodine u Novom Sadu podržava predlog Ministarstva zdravlja za bezbolni porođaj za sve trudnice, ali zbog manjka anesteziologa neće moći da ga primeni na svim porodiljama koje to žele.

- Ne možemo da omogućimo svim porodiljama primenu epiduralne anestezije, jer Ginekološko-akušerska klinika u Novom Sadu nema dovoljno anesteziologa, kao što je slučaj i u celoj Srbiji - kaže za "Novosti" direktor te ustanove dr Dragan Stajić, dodajući da se dnevno ovde porodi između 20 i 30 pacijentkinja.

Dr Stajić ističe da uz sve napore zaposlenih, a imajući u vidu činjenicu da je anesteziologija u našoj zemlji deficitarna specijalizacija, praktično je neizvodljivo omogućiti svim porodiljama bezbolan porođaj.

- Bezbolni porođaj je savremena metoda kojoj savremena medicina stremi, ali smo zbog manjka kadrova prinuđeni da je primenjujemo samo kod porodilja kod kojih postoji medicinska procena da im je neophodna - naglašava dr Stajić.

Prošle godine u ovom porodilištu, koje Novosađani radije zovu Betanija, rođeno je 6.500 beba i urađeno više od 1.500 različitih ginekoloških operacija. Među njima je bilo nešto manje od 100 epiduralnih porođaja. Postupak primene epiduralne anestezije, inače, podrazumeva višesatni "monitoring" porodilje, a ovde je zaposleno svega 10 anesteziologa.

ŽENE NEZADOVOLjNE U BETANIJI se žale da posle nedavnog uputstva Ministarstva zdravlja da se svim porodiljama obezbedi bezbolno donošenje na svet potomstva, imaju gotovo svakodnevni problem sa nezadovoljstvom pacijentkinja i njihovim porodicama. Oni, pozivajući se na Ministarstvo, naprosto zahtevaju bezbolan porođaj, a Betanija ne može da im izađe u susret.

Za ostale porodilje koje su izrazile želju za bezbolnim porođajem, epiduralna analgezija izvođena je uz angažovanje anesteziologa iz drugih klinika Kliničkog centra Vojvodine, u dopunskom radu, kao vanstandardna usluga.

U KCV smatraju da bi jedno od rešenja moglo da bude da republički Fond za zdravstvo odobri sredstva kojim bi se plaćao dopunski (prekovremeni) rad postojećim anesteziolozima.

DA NE BOLI 15.000 DINARA

PORODILjE za koje postoji medicinsko opravdanje za primenu epidurala, dobijaju taj tretman besplatno. U slučajevima kada pacijentkinja samoinicijativno želi bezbolan porođaj, to je košta 15.000 dinara. U KCV kažu da protekciju nemaju ni koleginice zaposlene u toj ustanovi.