Opština Osečina danas je dobila dve bujične brane za zaštitu od poplava koje su, kako je rečeno, izgrađene u sklopu projekta za osam opština koje sa 1,5 miliona dolara finansira Program UN za razvoj (UNDP).

Novoizgrađene bujične pregrade u Osečini, kao i prateće čišćenje dva kilometra vodotokova, deo su šireg projekta kojim UNDP podržava napore Vlade Srbije i opština koje su najviše stradale u prošlogodišnjim poplavama.

Predaji brana na Crkvenom potoku prisustvovao je direktor Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima Marko Blagojević, koji je rekao da su to radovi za koje bi on želeo da obeleže 2014. ali i buduće godine.

On je naglasio da će ove godine u prevenciju biti uloženo 70 miliona evra, što je ukupna vrednost svih projekata koji će početi da se realizuju, a u koje, kako je dodao, spadaju strukturne i nestrukturne mere kao i izgrađna potopuno novih infrastrukturnih objekata na teritorija vise opštna u Srbiji.

"Prošla godina bila je godina obnove zbog velike nesreće koja nas je zadesila u maju", rekao je Blagojević, dodajući da se nada da će buduće godine biti godine prevencije od poplava.

On je podsetio da je za proteklih 20 godina u Srbiji napravljeno 19 takvih objekata, a da će samo ove godine biti izgrađeno njih 18. "To je samo početak i ovo je prvi projekat iz domena prevencije koji je priveden kraju", kazao je Blagojević.

"Naučili smo lekciju iz prošle godine i sada prvi put mi imamo sistemski organizovan pristup upravljanju rizikom od elemantarnih nepogoda, ne samo poplava već i drugih", naveo je Blagojević.

Primopredaji brana prisustvovala je i stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji Irena Vojačkova-Solorano, koja je Blagojeviću predala projekte izvedenog stanja za te dve bujične pregrade.

"Ovo je jedan važan momenat, jer smo po prvi put predali bujičnu branu koja može da spreči poplave. Kada smo potpisivali ugovore za izgradnju objekata pre nekoliko meseci, jedan od osnovnih ciljeva bio je da objekte predamo na godišnjicu poplava što smo i uspeli", rekla je Vojačkova-Solorano.

Prisutnima se obratio i državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak koji je istakao da je za predstavnike tog ministarstva najvažnije da lokalne samouprave budu dobar partner kako države tako i građana.

"Sprečavanje katastrofa i briga o uslovima za razvoj neophodne su za svaku opštinu. Očekuje se da u periodu rekonstrukcije opštine daju pun doprinos", rekao je Bošnjak.

On je dodao da organizacije koje su vezane za projekte u opštinama treba da čine sve što je potrebno u pravom momentu i na korist građana koji žive u lokalnim samoupravama.

Projekat izgradnje brana sprovodi se u partnerstvu sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Kancelarijom za pomoć i obnovu poplavljenih područja.

Bujične pregrade u Osečini prve su izgrađene od ukupno 18 takvih objekata koji se završavaju u osam opština - Krupanj, Mali Zvornik, Vrnjačka banja, Loznica, Osečina, Ljubovija, Kosjerić i Bajina Bašta.

Cilj projekta je da opštine, nakon inicijalne faze oporavka od nastalih šteta, unaprede dugoročnu otpornost i bolje se zaštite od budućih poplava.

Izgradnja ovih brana, kao i prateće čišćenje ukupno dva kilometra vodotokova II reda, realizuje se u okviru šireg projekta ukupne vrednosti 1,5 milion dolara.