TAVNA noći, tavna

li si kleta!

U tebe mi razgovora nema.

Sanak imam, s njim

se razgovaram.

San mi veli:

Doći će ti dragi“.

Sanak prođe, a dragi

ne dođe.

Međer nije ni snu

verovati.

Ova devojačka čežnja i tugovanka samo je jedna od lirskih minijatura iz nedavno objavljene zbirke „Po Varoši povaljana trava“ u kojoj je lirske narodne pesme i balade novovaroškog kraja priredio mr Nikola Bjelić, profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, a u izdanju novovaroške Biblioteke „Jovan Tomić“.

ZULUM SVEKRVIN, JEZIK ZAOVIN RASKOŠNE leksike i stilskih figura su i pesme o divljenju momačkoj i devojačkoj lepoti („meni majka isprosila zlato“) ili vezu „sirote đevojke“, svatovskim darovima. Surovost života od zaborava čuvaju i balade „Sunce zađe za neven za goru, a ajduci dvoru Damjanovu“, te „Đever mi je u rodu pohvala“ ili „A ja, jadna, potamnela, od zuluma svekrvina i jezika zaovina“...

Među koricama knjige je 80 pesama, koje su pre više od jednog veka, dok su ovi krajevi pripadali turskoj imperiji, sakupile novovaroške učiteljice Zorka Brkić i Marija Samardžić i objavile u časopisima „Bosanska vila“ i „Carigradski glasnik“. Deo narodnog blaga zabeležio je i muzikolog Miodrag A. Vasiljević pre 60 godina.

- Ove pesme, koje su nastavljajući Vukovim tragom na očuvanju tradicije i borbe za nacionalno nasleđe, sakupile dve učiteljice, samo tri decenije nakon njegove smrti - nedostupne su i nepoznate u samoj Novoj Varoši, a kamoli šire - podseća priređivač mr Bjelić. - Zato, objavljivanje u jednoj knjizi ovih stihova, koji su visoke umetničke vrednosti, predstavlja doprinos bogatoj srpskoj usmenoj tradiciji, književnosti i folkloristici, koja je do sada bila uskraćena za narodno stvaralaštvo novovaroškog kraja.

Uz poznate i nove motive narodnih pevača, slikani su isečci iz života.

- Neki zapisi su istinska otkrića i originalni doprinos mapi srpskog usmenog pevanja na celokupnom balkanskom prostoru i nezaobilazni u budućem antologijskom vrednovanju. Sa znatnim stepenom originalnosti ova zbirka ukazuje na još jedan rasan usmeni basen u Srbiji, vekovima pod dominantnim orijentalnim uticajem - ističe recenzent knjige dr Slavica Garonja Radovanac.